ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2017

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017

หวาดกลัวหรือยินดี?

เตรียมจิตใจ: 

'พระบิดาในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่สักการะ' ใคร่ครวญคำอธิษฐานนี้จากใจ

อ่าน : สดุดี 97

“ฟ้าสวรรค์​ป่าวร้อง​ความ​ชอบธรรม​ของ​พระองค์ และ​ชนชาติ​ทั้งสิ้น​เห็น​พระสิริ​ของ​พระองค์”  สดุดี97:6 

สำรวจและใคร่ครวญ:

'พระยาห์เวห์ทรงครอบครอง' (ข้อ 1) การทรงครอบครองนั้นไม่เพียงอิสราเอลแต่แผ่นดินโลกทั้งสิ้น (จ้อ 1b,5) 'เมฆและความมืดทึบ' (ข้อ 2) เป็นภาษาในพระธรรมอพยพ สะท้อนการบรรยายถึงการเปิดเผยของพระเจ้าที่ภูเขาซีนาย (อพยพ 19:16-19) 'ไฟ' (ข้อ 3) และ 'ฟ้าแลบ' (ข้อ 4) ก็เตือนเราว่า พระเจ้าทรงเป็น 'เพลิงที่เผาผลาญ' (ฮีบรู 12:29) และความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะไม่ยอมให้มีรอยบาปแม้เพียงนิดเดียว
ทุกชนชาติจะเห็นพระสิริของพระองค์ (ข้อ 6b) แต่การตอบสนองในการปรากฏพระองค์ที่น่ายำเกรงนี้ อาจเป็นความหวาดกลัวหรือยินดี สำหรับผู้ที่ได้ปฏิเสธกฏเกณฑ์ของพระเจ้า (ข้อ 3, 7ก) ก็จะเกิดความกลัว (ข้อ 4) และอับอาย (ข้อ 7ก) สำหรับพวกเขา นี่จะเป็นชั่วขณะที่น่ากลัว เพราะ 'การตกอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์นั้นเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัว' (ฮีบรู 10:31)
แต่สำหรับ'ผู้ชอบธรรม' นี่ก็เป็นช่วงขณะที่เต็มไปด้วยความกลัวเกรง อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะได้การต้อนรับด้วยความยินดีและชื่นบาน (ข้อ 8,11) ใครคือ 'ผู้ชอบธรรม' เหล่านี้? ไม่ใช่ธรรมิกชนที่ปราศจากบาป แต่เป็นบรรดาผู้ที่'รักพระยาห์เวห์' และเขื่อวางใจในพระองค์
เมื่อคุณคิดถึงการเสด็จกลับมาในพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า มีอะไรเติมเต็มใจของคุณ: ความหวาดวิตกและความกลัว หรือการรอคอยอย่างคาดหวังและความหวัง?

ตอบสนอง:

 

ความบริสุทธิ์ของพระเจ้ามีอิทธิพลต่อคำพูดของคุณ วิธีการทำงาน สัมพันธภาพของคุณกับคนอื่นๆ การบริหารเวลาและเงินทองของคุณอย่างไร?
พลังประจำวัน#174-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.