ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2017

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017

วิธีดำเนินชีวิตแห่งข่าวประเสริฐที่แท้จริง

เตรียมจิตใจ: 
คุณหนุนใจผู้อื่นให้เติบโตในความบริสุทธิ์อย่างไร ใช่การที่เราเอาความผิดพลาดทั้งปวงของเราไปเทียบกับความคาดหวังของพระคริสต์หรือไม่? หรือมีทางที่ดีกว่านั้น? ขอพระเจ้าช่วยให้เราเรียนรู้จากวิธีการหนุนใจของเปาโลในพระธรรมตอนนี้

อ่าน:  1 เธสะโลนิกา 4:1-12

 “เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามก แต่ทรงเรียกให้เป็นคนบริสุทธิ์” 1 เธสะโลนิกา 4:7

สำรวจและใคร่ครวญ
ข่าวที่ทิโมธีได้ส่งให้เกี่ยวกับคริสตจักรแห่งเมืองเธสะโลนิกานั้นไม่เพียงครอบคลุมเนื้อหาเรื่องการยืนหยัดในความเชื่อเท่านั้น ท่านยังได้แจ้งเปาโลว่าพวกเขาได้ดำเนินชีวิตตามคำสอนอย่างดีอีกด้วย ช่างเป็นที่น่าชื่นชมยิ่งนัก แต่ก็ยังคงมีโอกาสของการพัฒนาเสมอเพราะความสมบูรณ์แบบนั้นเป็นไปไม่ได้ในชีวิตนี้ เราสังเกตไหมว่าท่านหนุนใจพวกเขาอย่างไร พวกท่านทำได้ดีแล้ว และใคร่ครวญให้มั่นใจเถิดว่าท่านได้ทำสิ่งเหล่านี้มากขึ้น และมากยิ่งขึ้นอีก (ข้อ 1,10) แม้ว่าท่านจะใช้เวลาอยู่ในเมืองเธสะโลนิกาเพียงไม่นาน แต่สิ่งที่เปาโลได้เขียนในพระธรรมตอนนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องราวธรรมดา หากแต่ท่านได้สอนถึงวิถีชีวิต (ข้อ 2) ที่จะดำเนินชีวิตต่างไปจากโลกรอบตัวพวกเขา (ข้อ 5) ในอาณาจักรโรมันสมัยนั้นการละเว้นจากการล่วงประเวณีคงเป็นการดำรงชีวิตอย่างแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด ทุกวันนี้สถานการณ์แตกต่างออกไปไหม แต่ยังมีประเด็นที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการรักเพื่อนบ้านนั้นสามารถแสดงออกได้ในหลายทางนัก สิ่งสำคัญคือให้เราสังเกตแรงจูงใจที่เปาโลได้สอนให้ดำรงชีวิตที่แตกต่าง พี่น้องแห่งความเชื่อของท่านได้อยู่ในครอบครัวแห่งพระคริสต์แน่แล้ว พวกเขาเพียงต้องแสดงมันออกมาให้โลกได้เห็นยิ่งขึ้น (ข้อ 7-12)

ตอบสนอง

ขณะที่คุณกำลังเดินไปบนเส้นทางแห่งความเชื่อนี้ ยังมีสิ่งใดบ้างที่คุณยังไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์และมีเกียรติ ให้เราสารภาพสิ่งเหล่านั้นต่อพระเจ้าและทูลขอพระวิญญาณของพระองค์ที่จะทรงนำคุณสู่หนทางแห่งความรักอันบริสุทธิ์ของพระองค์
พลังประจำวัน#174-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.