ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2017

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2017

ความปรารถนาแห่งข่าวประเสริฐที่แท้จริง

เตรียมจิตใจ:
 คุณปรารถนาสิ่งใดให้คนที่คุณรักมากที่สุด ความมั่นคงในการงาน การหลุดพ้นจากการจำนองสินทรัพย์ สุขภาพที่แข็งแรง วิธีที่เราอธิษฐานเผื่อคนอื่น เป็นตัวชี้วัดที่ดีว่าเราปรารถนาสิ่งใดให้พวกเขา อธิษฐานให้พระธรรมตอนนี้ ทำให้ความปรารถนาของเราสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเถิด

อ่าน:  1 เธสะโลนิกา 3:6-13

 “เพราะว่าเมื่อท่านมั่นคงอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ชีวิตของเราก็สดชื่น” 1 เธสะโลนิกา 3:8

สำรวจและใคร่ครวญ
ขณะที่เปาโลกำลังเขียนจดหมายฝากฉบับนี้ ทิโมธีก็กลับมาหาท่านพร้อมข่าวที่แสนวิเศษ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับโลกนั้นเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าเสมอ คริสตจักรที่เกิดขึ้นท่ามกลางการข่มเหงนั้นกลับเติบโตขึ้นอย่างมาก สิ่งที่เปาโลหวั่นใจนั้นไม่มีมูลเหตุจากความจริง คุณคงสัมผัสถึงความโล่งใจที่น่าชื่นชมยินดีเมื่อท่านได้รับข่าวดีนี้ (ข้อ 8,9) ความพยายามของเปาโลไม่ได้สูญเปล่า แต่นั้นแปลว่าท่านจะพักได้แล้วหรือยัง เปล่าเลย! แม้ท่านจะอยู่ไกลจากพวกเขาอย่างมาก แต่ท่านก็ยังรับใช้พวกเขาได้ผ่านการอธิษฐาน (ข้อ 10)

แต่เราสังเกตไหมว่าท่านอธิษฐานทูลขอสิ่งใด ท่านทูลขอให้พระเจ้าทรงเพิ่มพูนความเชื่อในส่วนที่พวกเขายังขาดอยู่นั้นให้บริบูรณ์ (ข้อ 10) ในชีวิตคริสเตียนเราไม่มีวันจบการศึกษา อย่างน้อยก็ในช่วงชีวิตนี้เพราะการเรียนรู้นั้นมีไม่สิ้นสุด นั้นเป็นสาเหตุที่เปาโลทูลขอให้พระเจ้าทรงทำให้ท่านได้กลับไปพบพวกเขาอีก (ข้อ 11) แต่ระหว่างนั้นท่านจึงได้ทูลขอให้พวกเขาทั้งหลายจำเริญและบริบูรณ์ขึ้นในความรัก ความกล้าหาญ และดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์ (ข้อ 12,13)

ตอบสนอง

ถ้าความรัก ความกล้าหาญและความบริสุทธิ์ เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเปาโล มันก็สำคัญมากสำหรับพวกเราเช่นกัน ให้เราอธิษฐานทูลขอว่า ในวันที่จะมาถึง เราจะหาทางที่จะเติบใหญ่ขึ้นในสิ่งเหล่านี้
พลังประจำวัน#174-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.