ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2017

 พลังประจำวันวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2017

มงกุฏแห่งข่าวประเสริฐที่แท้จริง

เตรียมจิตใจ:
 บางครั้งการใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าก็อาจดูเหมือนไร้ประโยชน์ คุณไม่สามารถเห็นหรือสัมผัสพระองค์ได้ อีกทั้งโลกรอบตัวเราก็ไม่เชื่อในพระองค์ คุณเคยรู้สึกเช่นนี้ไหม? หากเคย คุณได้บอกตัวเองอย่างไรเพื่อหลุดพ้นจากความคิดเหล่านั้น

อ่าน:  1 เธสะโลนิกา 2:17-3:5

 “เพราะว่าท่านเป็นศักดิ์ศรีและความชื่นชมยินดีของเรา” 1 เธสะโลนิกา 2:20

สำรวจและใคร่ครวญ
ความกังวลจากการพลัดพรากจากลูกวัยหนุ่มสาวนั้นเป็นความจริงที่เกิดขึ้นเสมอในชีวิตครอบครัว สิ่งที่น่าประหลาดใจคือเปาโลรู้สึกเช่นนั้นต่อ “ลูกทางฝ่ายวิญญาณ” ที่ท่านได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เริ่มคลอด (ดั่งที่เราได้เห็นจากตอนที่แล้ว) เนื่องจากท่านต้องจากมาอย่างฉุกละหุก จึงเป็นธรรมดาที่ท่านจะกังวลว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง (ข้อ 17,18) คริสตจักรอันเยาว์วัยนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการข่มเหงอันดุเดือดซึ่งทำให้การที่เปาโลจะกลับไปหานั้นเป็นไปไม่ได้เลย แล้วความเชื่อมั่นของท่านมาจากไหนกันเล่า ก็มาจากการดีแห่งขีวิตนิรันดร์ทั้งสิ้นที่พระเจ้าได้ทรงตั้งต้นไว้ในพวกเขาแล้ว พวกเขาจึงเป็นดั่งมงกุฏแห่งเกียรติยศที่ท่านจะได้รับและชื่นชมยินดี (ข้อ 19)

ด้วยความเชื่อมั่นนั้น เปาโลจึงไม่หยุดความพยายามที่จะไปเยี่ยมเยียนพวกเขา (3:1) แม้ท่านจะไปไม่ได้แต่ทิโมธีไปได้ “เพื่อจะได้หนุนความเชื่อของท่าน และชูใจพวกท่าน” (ข้อ 2)

แต่เหล่าผู้เชื่อนี้ต่างก็เชื่อมั่นว่าการทดลองและแม้แต่การข่มเหงนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของการติดตามพระคริสต์ เช่นเดียวกับพระเยซูและเปาโล พวกเขาต้องยึดมั่นในความหวังแห่งมงกุฏที่จะได้รับในภายภาคหน้า ระหว่างที่พวกเขาต้องแบกรับกางเขนแห่งการทนทุกข์ในปัจจุบันนี้ แต่พวกเขาจะทำเช่นนั้นหรือไม่

ตอบสนอง
ให้เราอธิษฐานทูลขอที่เราจะสามารถยึดมั่นในความหวังแห่งเกียรติและศักดิ์ศรีนิรันดร์ในพระคริสต์ไม่ว่าเราจะต้องพบเจอกับการทดลองหรือความยากลำบากใดๆ ก็ตาม
พลังประจำวัน#174-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.