ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2017

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2017

 รักอย่างครอบครัวแห่งข่าวประเสริฐ
 

เตรียมจิตใจ: 
ใครคือผู้มีอิทธิพลที่สุดบนทางเดินแห่งความเชื่อของคุณ ให้เรามาดูสิ่งที่เปาโลได้กล่าวถึงผลลัพธ์จากการเยี่ยมเยียนของทีมท่านในที่นี้

อ่าน:  1 เธสะโลนิกา 2:1-16

 “เราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งท่านได้ยินจากเรา ท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคำของมนุษย์ แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริง คือเป็นพระวจนะของพระเจ้า...” 1 เธสะโลนิกา 2:13

สำรวจและใคร่ครวญ
เมื่อความรุนแรงครั้งที่เปาโลมาเยี่ยมเยียนได้ผ่านพ้นไป เหล่าผู้เชื่อในเธสะโลนิกาอาจมองย้อนไปถึงเหตุการณ์นั้นแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริง หรือแม้กระทั่งเป็นภาระที่ทำให้ยากลำบาก แต่การเยี่ยมเยียนกลับไม่ได้ล้มเหลวแต่อย่างใด (ข้อ 1-6) ดังที่เปาโลและทีมของท่านได้กล่าวไว้ว่าความสำเร็จได้เกิดขึ้นท่ามกลางความโกลาหลนั้น พวกท่านรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ ไม่แสวงหาเงินทอง หรือชื่อเสียงใดๆ (ต่างจากคณะนักพูดอื่นๆ ในสมัยนั้น) พวกท่านทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น ถ้าคุณเคยเห็นว่าเปาโลนั้นเป็นคนเข้มงวดจริงจังและออกจะเย็นชา ย่อหน้าต่อไปจะยิ่งยืนยันว่าความคิดนั้นถูกต้อง พวกท่านจริงจังอย่างมากต่อการแสดงความรักให้เหล่าผู้เชื่อในเธสะโลนิกา ดั่งบุตรและมารดา(ข้อ 7) และบิดาผู้เลี้ยงดูพวกเขา(ข้อ 11) ทั้งสิ้นนี้เพื่อดึงดูดให้ผู้คนเข้าใกล้แผ่นดินของพระเจ้ายิ่งขึ้น 
แต่เปาโลรู้ว่าเกียรติทั้งสิ้นควรเป็นของใคร พระเจ้าได้ทรงทำงานอยู่ภายในชีวิตพวกเขาที่เชื่อ และนั้นเป็นสาเหตุที่พวกเขาสามารถตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าได้เช่นนั้น (ข้อ 13) ดังนั้นพวกเขาไม่จำเป็นต้องกลัวการทนทุกข์เหล่านั้น (ข้อ 14-16) เพราะพระเจ้าทรงครอบครองเหนือทุกสิ่ง และพระองค์จะทรงนำความยุติธรรมคืนมาแน่นอน

ตอบสนอง
คุณคิดว่าพระเจ้าไม่ทรงอยู่กับคุณเมื่อเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ เกิดขึ้นหรือไม่ ให้เราวิงวอนต่อพระเจ้าที่จะทรงช่วยให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางเรา และให้ชีวิตของคุณส่งผลต่อคนอื่นอีกมากมาย
พลังประจำวัน#174-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.