ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2017

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2017

พรที่เป็นทั้งประโยชน์และเสียประโยชน์

 

เตรียมจิตใจ:

วัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อคริสตจักรยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะจินตนาการ มองหาสิ่งที่จะแวบขึ้นในคำอธิษฐานและลงมือทำ

อ่าน : สดุดี 47:13-31

โยเซฟ​กล่าว​กับ​ประชาชน​ว่า “ดูเถิด วันนี้​เรา​ซื้อ​ตัว​พวกเจ้า​กับ​ที่ดิน​ของ​เจ้า​ให้​เป็น​ของ​ฟาโรห์​แล้ว นี่แน่ะ​เรา​จะ​ให้​เมล็ดข้าว​แก่​พวกเจ้า จง​เอา​ไป​หว่าน​ใน​ที่ดิน”  (ปฐมกาล47:23)

สำรวจและใคร่ครวญ:

นี่คือชั่วขณะที่โยเซฟถูกสร้างให้เป็น คือเป็นพรแก่บรรดาประชาชาติ (ปฐมกาล 41:33-36) แต่วิธีของเขาที่จัดการกับการกันดารอาหารเป็นพรที่เป็นทั้งประโยชน์และเสียประโยชน์สำหรับคนอียิปต์ พวกเขาค่อยๆ ถูกบังคับให้เสียสละทุกสิ่งทั้งตัวพวกเขาเองเพื่อแลกกับเมล็ดข้าว  ถ้าเป็นคุณ คุณจะทำอย่างไร ฉันไม่รู้ว่าคุณจะเริ่มปกครองประชาชาติหนึ่งอย่างไร บางครั้ง ก็เป็นการยากที่จะทำอาหารเย็นเพียง 5 ที่ ! แต่พระเยซูทรงท้าทายผู้ติดตามพระองค์เสมอที่จะรับผิดชอบหน้าที่และเป็นคนต้นเรือนที่ฉลาด ดังที่อุปมาของพระองค์ได้แสดงให้เห็น พระองค์ทรงกระตุ้นให้เราตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆ บนความเชื่อในความดี ความใจกว้างและอำนาจของพระเจ้า (มาระโก 6:37) เมื่อถูกท้าทายให้เลี้ยงคน 5 พันคน วิธีแก้ปัญหาของเหล่าสาวกที่งุนงงอยู่ก็ง่ายๆ โดยมอบสิ่งที่มีอยู่ไม่พอเพียงนั้นเพื่อพระเจ้าจะอวยพร ให้มีมากขึ้น เติบโตและทวีคูณ  แผนการที่โหดของโยเซฟที่ให้คนเป็นจำนวนมากมีอาหารรับประทาน ไม่ได้มาจากที่ตั้งแห่งความโลภ เขารู้ว่า ในที่สุด เขาก็เป็นทาสคนหนึ่ง  คุณมีความรับผิดชอบอะไรที่ช่วยคนอื่นๆ จัดการในสิ่งที่พวกเขามีหรือไม่? ไม่ว่าคุณจะมีสถานะหรือทรัพยากรอะไร ถ้าคุณมอบสิ่งที่คุณมีแด่พระเจ้า พระองค์จะทำให้คุณเป็นพร ไม่เพียงต่อครอบครัวของคุณ แต่ต่อสังคมของคุณด้วย

ตอบสนอง:

'พระเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าหว่านเมล็ดที่ดีในชีวิตของผู้ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ เพื่อว่า ชีวิตของพวกเขาจะเติบโตมั่นคงและเกิดผล'
พลังประจำวัน#174-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.