ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2017

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2017

พระวจนะจำเริญขึ้น

เตรียมจิตใจ

คิดถึงเหตุการณ์โลกเร็วๆ นี้ รวมถึงการเลือกตั้งผู้นำทางการเมือง คุณเห็นคุณค่าของพระเจ้าได้รับการยกชูหรือปกป้องหรือไม่ผ่านความเป็นผู้นำของพวกเขา?

อ่าน  กิจการ12:19ข–25

แต่​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​จำ​เริญ​ขึ้น​และ​แพร่​ขยาย​ออก​ไป (กิจการ 12:24)
 

สำรวจและใคร่ครวญ

เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงในการอ่านวันนี้ ได้รับการยืนยันจากแหล่งที่ไม่ใช่คริสเตียนและนอกพระคัมภีร์ นักประวัติศาสตร์ชาวยิวได้กล่าวถึงการตายของเฮโรดในลักษณะเหมือนที่ลูกาบันทึกในเหตุการณ์เดียวกัน

การก้าวขึ้นสู่อำนาจและการสิ้นสุดต่อมาของผู้นำมนุษย์จะมีผลกระทบต่อประชากรของพวกเขา พวกเขาจะมีอิทธิพลอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง และการระลึกถึงจะทำให้ถาวรในรูปอนุสาวรีย์หรือตึกใหญ่ แต่ในท้ายที่สุด พวกเขาก็เปราะบางและชั่วคราวเหมือนหญ้าที่งอกงามแล้วก็ร่วงโรยไป (สดุดี 90:5,6)

ไม่เหมือนคนเหล่านั้น  งานของพระเจ้าที่ทำอยู่อย่างสงบ แน่วแน่มั่นคงจะยังดำรงอยู่ (ข้อ 24) ให้สังเกตว่าลูกาพูดถึงเรื่องนี้อย่างไร มันคือพระวาทะของพระเจ้าที่จะจำเริญขึ้นและแพร่ขยายไป  พระวาทะเป็นมากกว่าถ้อยคำบนหน้ากระดาษ แม้ว่าพระวจนะได้เป็นศูนย์กลางในการจำเริญของคริสตจักรมานับศตวรรษ แต่เป็นพระวาทะที่ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าได้เข้ามาในประวัติศาสตร์ด้วยอำนาจที่เด็ดขาด ทุกวันนี้  เรารู้จักพระองค์ ไม่ใช่เพราะความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ในพระนามของพระองค์ แต่เพราะพระองค์ทรงอยู่ในใจเราและจำเริญขึ้นผ่านการดำเนินชีวิตของพวกเราที่รับใช้พระองค์

ตอบสนอง

อธิษฐานเผื่อพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และผู้นำอื่นๆ ในโลก เพื่อว่าพวกเขาจะยำเกรงพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา
พลังประจำวัน#174-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.