ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2017

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2017

จงสั่งสอน!

เตรียมจิตใจ

เป็นการดีมากใช่ไหมที่ทุกสิ่งออกมาดีกว่าที่คุณวางแผนหรือคาดหวังไว้? มันทำให้คุณพร้อมที่จะก้าวกระโดดต่อไป การอ่านของวันนี้ก็เป็นเช่นนั้น

อ่าน  กิจการ10:34–48

ขณะ​เป​โตร​ยัง​กล่าว​คำ​เหล่า​นั้น​อยู่ พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​เสด็จ​ลง​มา​สถิต​กับ​ทุก​คน​ที่​ฟัง​พระ​วจนะ​นั้น (กิจการ 10:44)

สำรวจและใคร่ครวญ

การเทศนาสั้นๆ ของเปโตรได้เปิดตาผูฟังกลุ่มนี้ในขณะนี้ พวกเขาแทบจะไม่รู้จักพระเยซูแต่หิวกระหายหาพระเจ้า เปโตรบอกพวกเขาถึงสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้ทั้งหมดใน 8 ประโยคสั้นๆ พระเจ้าไม่ทรงลำเอียง (ข้อ 34) พระองค์ทรงต้อนรับทุกคนในทุกชนชาติ (ข้อ 35) พระองค์ทรงตรัสผ่านพระเยซู (ขาวยิวคนหนึ่ง) ผู้ซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือคนทั้งหลาย (ข้อ 36) พระเยซูถูกฆ่าบนกางเขน (ข้อ 39) พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตาย และเปโตรเองก็เป็นพยานในเหตุการณ์เหล่านี้ (ข้อ 41) พระเยซูตรัสว่า พระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นผู้พิพากษาทุกคน (ข้อ 42) โดยเชื่อในพระองค์ ทุกคนจะได้รับการอภัยในความผิดบาป (ข้อ 43)

ถ้อยคำที่เต็มไปด้วยแก่นสารเช่นนี้ มีผลอย่างน่าอัศจรรย์ ขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับทุกคนในบ้านนั้น พวกเขาพูดภาษาต่างๆ และสรรเสริญพระเจ้า ข่าวประเสริฐก็ได้ระเบิดออกจากต้นตอยิวที่จะขยายพระพรไปยังทุกคนทุกแห่งหน เพื่อนร่วมงานของเปโตรต่างประหลาดใจ แต่เปโตรไม่รู้สึกแปลกอย่างเห็นได้ชัด เพราะนิมิตบนดาดฟ้าในเมืองยัฟฟาได้ทำงานในตัวเขา และโดยจัดการให้มีการบัพติสมาด้วยน้ำแก่ผู้กลับใจใหม่เหล่านี้ เปโตรได้ต้อนรับพวกเขาเข้ามา

ตอบสนอง

สรรเสริญพระเจ้า เพราะไม่ว่า คุณจะมีขนาดไหนสีผิวอะไร อายุเท่าไหร่ บุคลิกลักษณะอย่างไร พระองค์ทรงรักคุณ และต้อนรับคุณสู่อาณาจักรของพระองค์
พลังประจำวัน#174-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.