ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2017

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2017

สิ่งเก่าๆ ได้ผ่านพ้นไป!

เตรียมจิตใจ

'เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวองพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้น จะมิได้พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์' (ยอห์น 3:16)

อ่าน  กิจการ10:9–23a

แล้ว​มี​พระ​สุร​เสียง​มา​เป็น​ครั้ง​ที่​สอง​กล่าว​กับ​ท่าน​ว่า “สิ่ง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ชำระ​แล้ว เจ้า​อย่า​ว่า​เป็น​สิ่ง​ไม่​บริ​สุทธิ์”
กิจการ
10:15

สำรวจและใคร่ครวญ

ที่บ้านพักในยัฟฟา เปโตรหาเวลาส่วนตัวที่จะอธิษฐานและได้ขึ้นไปที่ดาดฟ้า ความคิดที่ว่าอาหารบางอย่างสะอาดและบางอย่างเป็นมลทินฝังลึกอยู่ในวิถีชีวิตของชาวยิว ในเลวีนิติ 11 กล่าวถึงสิ่งที่รับปะทานได้และสิ่งที่ห้ามรับประทาน เปโตรไม่เพียงรู้แต่เขาทำตามด้วย ดังนั้น นิมิตนี้เป็นความฝันหรือฝันร้ายสำหรับเขาเป็นการย้ำถึงสามครั้ง ประเด็นสรุปคือ เขารับประทานได้ทุกอย่างที่อยู่ต่อหน้าเขา นั่นคือกฎเกณฑ์เก่าต้องหยุดไว้ก่อน ก่อนที่นิมิตจะจางหายไป

ในขณะที่ผู้เดินทาง 3 คนที่มาจากโครเนลิอัสมาถึง (ข้อ 17,18) ถามหาซีโมน (ชื่อทางยิว) ส่วนเปโตรเป็นชื่อที่พระเยซูตั้งให้  ผู้เดินทางได้เชิญให้เปโตรกลับไปซีซารียากับพวกเขา และเขาก็ไม่ได้ลังเล แต่เขาจะพูดอะไรกับโครเนลิอัสเมื่อเขาไปถึง?  เนื้อหาเหล่านั้นได้ถูกเขียนไว้แล้วสำหรับเขา ไม่เพียงแค่ที่เปโตรได้เชิญผู้ส่งสารต่างชาติเหล่านี้เข้าไปพักในบ้านของเขา (ข้อ 23) แต่วันรุ่งขึ้น เขาไปกับพวกเขาไปที่บ้านพวกเขา รับประทานอาหารบนโต๊ะอาหารของพวกเขา และเล่าให้เขาฟังเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซู  ข่าวประเสริฐนั้นเป็นของพวกเขาด้วย

ตอบสนอง

อธิษฐานเผื่อคนที่นำความรักของพระคริสต์ไปยังคนที่สังคมไม่ยอมรับ ถ้าคุณรู้จักอนุศาสกในเรือนจำ อธิษฐานเผื่อโดยออกชื่อของพวกเขาในวันนี้
พลังประจำวัน#174-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.