ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2017

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2017

เวลาแห่งเรื่องอัศจรรย์

เตรียมจิตใจ

เรื่องที่เราอ่านในวันนี้เกี่ยวกับผู้ติดตามพระเยซูที่เป็นที่รู้กันทั่วถึงความดีของเธอ ให้คิดถึงคนที่คุณชื่นชมในความดีของพวกเขา ช่างเป็นพยานที่ดี!

อ่าน  กิจการ9:32–43

เป​โตร​ยื่น​มือ​ออก​มา​พยุง​เธอ (ทาบิธา) แล้ว​เรียก​พวก​ธรร​มิก​ชน​กับ​บรร​ดา​แม่​ม่าย​เข้า​มา แล้ว​มอบ​หญิง​ที่​มี​ชีวิต​นั้น​ให้​กับ​พวก​เขา  (กิจการ 9:41)

สำรวจและใคร่ครวญ

ตอนนี้เราย้ายความสนใจจากเซาโลมาที่เปโตร คริสตจักรยังคงวกเวียนจากการข่มเหงหลังการตายของสเทเฟน ผู้เชื่อกลุ่มเล็กๆ ก็กระจายกันไปอยู่ตามที่ต่างๆ ทั่วแคว้น (ข้อ 31) เปโตรไปเยี่ยมพวกเขาที่เมืองลิดดาซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทลอะวีฟในปัจจุบัน อยู่ใกล้ชายฝั่งตะวันตก เช่นเดียวกับที่พระเยซูได้รักษาชายอัมพาตและเรียกคนที่เป็นที่รักเป็นขึ้นจากความตาย ดังนั้นเปโตรจึงทำในนามพระเยซู นี่คือสิ่งที่พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่าจะเกิดขึ้น (ยอห์น 14:12)

มีการเชื่อมโยงในเรื่องเหล่านี้ระหว่างเห็นการอัศจรรย์กับการเชื่อในความจริงเกี่ยวกับพระเยซู (ข้อ 35,42) ดูเหมือนว่า คำพูดที่เป็นจริงคู่ไปกับการกระทำที่มีฤทธิ์เดชจึงจะโน้มน้าวใจได้มาก ทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะน่าอัศจรรย์เช่นการรักษาของเปโตร หรือเกิดจากคุณความดีและพร้อมช่วยเหลือในคุณลักษณะของคริสเตียนดังแสดงออกในชีวิตของโดรคัส การรวมกันของทั้งคำพูดและการกระทำจะมีอิทธิพลต่อคนอื่นๆ  หลังจากเหตุการณ์มหัศจรรย์เหล่านี้  เปโตรได้อยู่ต่ออีกระยะหนึ่ง และพักอยู่กับช่างฟอกหนัง ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่น่าดึงดูดนัก เพราะกลิ่นที่ไม่น่าอภิรมย์นักจากกระบวนการฟอกหนัง แต่ไม่ว่าจะมีกลิ่นแรงเช่นใด ผู้ติดตามพระเยซูก็ยินดีต้อนรับ!

ตอบสนอง

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้การเป็นพยานของข้าพระองค์ในวันนี้ จะไม่เป็นเพียงแค่คำพูดเท่านั้น'
พลังประจำวัน#174-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.