ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017

จากผู้ข่มเหงเป็นผู้เทศนา

เตรียมจิตใจ

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการกลับใจอย่างแท้จริง คนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าพระเจ้าทรงก้าวเข้ามา อธิษฐานเผื่อคนที่คุณรู้จักที่พระเจ้าจะทรงสัมผัสเขา

อ่าน  กิจการ 9:19ข–31

เพราะ​ฉะนั้น คริสต​จักร​ตลอด​ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย กา​ลิลี และ​สะ​มา​เรีย​ก็​เกิด​ความ​สงบ​สุข​และ​เจริญ​เติบโต ต่าง​ประ​พฤติ​ตน​ด้วย​ความ​ยำ​เกรง​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​และ​รับ​การ​หนุน​ใจ​จาก​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ คริสต​สมา​ชิก​จึง​ยิ่ง​เพิ่ม​จำ​นวน​มาก​ขึ้น (กิจการ 9:31)

สำรวจและใคร่ครวญ

การเปลี่ยนความเชื่ออย่างน่าทึ่งจากผู้ข่มเหงเป็นผู้เทศนาใช้เวลาที่จะเข้าถึง และในตอนแรกคนจำนวนมากไม่เชื่อ มันคือการเทศนาอย่างไม่กลัวเลยในดามัสกัส หลังจากที่เขากลับใจไม่กี่วัน ที่ทำให้ให้ผู้เชื่อยอมรับว่านี่คือของแท้ เขาเทศนาว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า (ข้อ 20) และไม่สงสัยเลยที่เขาจะโยงเข้ากับเรื่องของเขาที่ได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเป็นขึ้นมา บนถนนระหว่างทางสู่ดามัสกัส และประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ (ข้อ 22) ซึ่งได้ดึงความรู้จากพระวจนะของฮีบรูมาพิสูจน์ บางคนรู้สึกว่ามันมากเกินไป เมื่อมีแผนการที่จะฆ่าเซาโล ผู้คนที่เซาโลตั้งใจเดินทางมาฆ่ากลับเป็นผู้ช่วยชีวิตเขา (ข้อ 25)

พลังนำสู่การต่อต้านและขู่ฆ่าจากคนที่โกรธจากการที่เขานอกรีต อีกครั้งหนึ่ง เซาโลต้องหนี ครั้งนี้นำเขากลับมายังบ้านเกิด (ข้อ 30) และก็ตามมาด้วยความสงบสุขและเจริญเติบโตหลังพายุ (ข้อ 31)

ด้วยเหตุการณ์ที่เกินธรรมดาเหล่านี้ คริสตจักรก็ถูกปรับให้เข้ารูป ดังที่เราจะเห็น คนจำนวนมากเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับชั่วขณะของการเปลี่ยนแปลงและการถูกรบกวนเหล่านี้

ตอบสนอง
ถ้าคุณกำลังเผชิญกับการถูกรบกวนบางอย่างในชีวิตของคุณ ทูลขอพระเจ้าที่จะประทานกำลังให้สามารถเผชิญได้ และทูลขอพระคุณที่จะเห็นพระหัตถกิจของพระองค์  พระองค์ทรงรู้ว่า พระองค์ทรงกำลังทำอะไรอยู่
พลังประจำวัน#174-พฤษภาคม

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.