ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2017

งานใหม่

เตรียมจิตใจ

มองย้อนกลับไปในชีวิตที่ผ่านมา ตลอดทางมีการหักมุมแล้วเลี้ยวกลับ คุณเห็นพระหัตถ์พระเจ้าในการนี้หรือไม่? ใช้เวลานี้ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเลี้ยวกลับแต่ละครั้งในชีวิต

อ่าน  กิจการ9:10–19ก

องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ตรัส​กับ​อานาเนียว่า “จง​ไป​เถิด เพราะ​ว่า​คน​นี้​เป็น​ภาชนะ​ที่​เรา​เลือก​สรร​ไว้ เขา​จะ​นำ​นาม​ของ​เรา​ไป​ถึง​บรร​ดา​คน​ต่าง​ชาติ​และ​บรร​ดา​กษัตริย์ และ​ไป​ถึง​พวก​อิส​รา​เอล  (กิจการ 9:15)

สำรวจและใคร่ครวญ
อานาเนียรู้สึกกลัวเพราะเขารู้กิจกรรมการข่มเหงทุกอย่างของเซาโล และในฐานะผู้เชื่อในดามัสกัส เขาก็เป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งของตนเองและเพื่อนๆ เมื่อรู้ว่าเซาโลกำลังเดินทางมา (ข้อ 13,4)  แต่นิมิตจากพระเจ้าก็ยากที่จะไม่รับรู้ ดังนั้นเขาจึงเชื่อฟังคำสั่งให้ “ไป” (ข้อ 11) บางที่เขาอาจได้รับความช่วยเหลือในงานที่ยากนี้ ด้วยการแวบเห็นแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อเซาโลและคริสตจักร ที่จะไม่จำกัดอยู่แต่สังคมชาวยิวอีกต่อไป (ข้อ 15) บางทีอนาเนียอาจเริ่มรู้สึกเห็นใจผู้นำการข่มเหงผู้นี้ที่พระเจ้าได้ชี้ให้เห็นว่า เขาจะต้องทนทุกข์ลำบากในอนาคต (ข้อ 16)

ลองจินตนาการถึงบรรยากาศในบ้านที่”ถนนตรง” ขณะที่ชายทั้งสองพบกัน อนาเนียทำด้วยความเชื่ออย่างเดียวว่าเขาจะไม่ถูกหินขว้างให้ตาย ส่วนเซาโลในอีกด้านหนึ่งต้องการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เขาทั้งสองพบกันเมื่ออนาเนียวางมือทั้งสองของเขาบนตัวเซาโล ซึ่งมีค่ามากกว่าถ้อยคำใดๆ ในโลกต่อเซาโลซึ่งตาบอดอยู่ สายตาของเซาโลก็มองเห็นอีก แล้วเขาก็ได้รับบัพติสมา โลกนี้ได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ใช่เพียงเขาสองคน แต่สำหรับเราทุกคนด้วย

ตอบสนอง

‘ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าฯเป็นภาชนะของพระองค์ในชีวิตของผู้คนที่อยู่รอบข้าง แม้เป็นเรื่องเล็กน้อย ขอทรงโปรดใช้ข้าฯ’
พลังประจำวัน#174-พฤษภาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.