ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017

ปล่อยไปและฝากไว้กับพระเจ้า

เตรียมจิตใจ

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนเราก็คือการจัดการกับความโกรธของตนเอง ให้เราเริ่มต้นเวลากับพระเจ้าด้วยการไว้วางใจพระองค์ในสิ่งที่ทำให้คุณโกรธ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสถานการณ์ และอย่าถอยกลับ!

อ่าน : สดุดี 94

เมื่อความกังวลมีมากในใจข้าพระองค์ การปลอบโยนของพระองค์ก็ทำให้จิตใจข้าพระองค์ปีติยินดี (สดุดี 94:19)

สำรวจและใคร่ครวญ:

ปัญหาของความโกรธคือมันจะติดอยู่ในใจและแม้กระทั่งทำร้ายเรา ความโกรธที่ไม่ได้รับการแก้ปัญหาจะทำลายสัมพันธภาพของเรา และความโกรธที่เก็บกดไว้ทำให้เศร้าสลดใจ  ผู้เขียนบทกวีมีอารมณ์ในความโกรธและปรารถนาการแก้แค้น แต่เขาได้เรียนรู้ว่าจะจัดการกับความโกรธของเขาอย่างไร แม้ว่าเขากล่าวต่อต้านคนชั่วร้ายด้วยอารมณ์โกรธ (ข้อ 4-7) แต่เขาก็รู้ว่า นั่นคือปัญหาของพระเจ้า (ข้อ 1-3) และพระเจ้าจะจัดการเอง (ข้อ 17-18)

เมื่อความโกรธครอบงำจิตใจและกัดกินกระเพาะของเรา ทำไมไม่ปล่อยให้พระเจ้าเป็นผู้พิพากษาและทำการตัดสิน (ข้อ 23)? พระองค์เองเท่านั้นที่รู้ความจริงทุกอย่าง แบะพระองค์เองจะทรงทำทุกอย่างให้ถูกต้อง (ปฐมกาล 18:25) สิ่งที่ผู้เขียนบทกวีนี้ไม่รู้แต่พวกเรารู้ก็คือ พระเจ้าเลื่อนเวลาความยุติธรรมออกไปเพื่อให้เวลาทุกคนกลับใจใหม่ (2 เปโตร 3:9) และให้เวลาสำหรับเราที่จะให้อภัย และเรียนรู้ที่จะรักศัตรูของเรา (มัทธิว 5:43,44)

ตอบสนอง:

'ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทราบจิตใจที่โกรธแค้นของข้าฯ โปรดช่วยให้ข้าฯวางความโกรธนั้นที่ใต้กางเขนของพระองค์ พระองค์ทรงพลีชีวิตเพื่อข้าฯ จะได้รับการอภัยและมีอิสระที่จะให้อภัย โปรดให้โอกาสข้าฯ ที่จะวางความโกรธลง และกระทำการด้วยใจเมตตากรุณาแทน'
พลังประจำวัน#174-พฤษภาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.