ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017

 

ภาพใหญ่

เตรียมจิตใจ

“องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสงบความคิดและเปิดจิตใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์มากขึ้นและวางใจพระองค์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น”

อ่าน ปฐมกาล 45:1-28

“พระ​เจ้า​ทรง​ใช้​ฉัน​มา​ก่อน​พวก​พี่ เพื่อ​สงวน​คน​ที่​เหลือ​ส่วน​หนึ่ง​บน​แผ่น​ดิน​ไว้​ให้​พวก​พี่ และ​ช่วย​ชีวิต​ของ​พวก​พี่​ไว้​ด้วย​การ​ช่วย​กู้​อัน​ยิ่ง​ใหญ่” (ปฐมกาล 45:7)

สำรวจและใคร่ครวญ

เราจะเข้าใจเรื่องดีและเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นรอบตัวเราและคนที่เรารักได้อย่างไร? โยเซฟที่เคยเป็นคนโปรด ถูกใส่ร้าย ถูกปฏิเสธ ถูกขายเป็นทาส ได้เลื่อนตำแหน่ง ถูกจองจำ ได้รับอิสระ ได้เลื่อนตำแหน่ง มองว่าทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้า เขายอมรับบทบาทของพวกพี่ชาย แต่กล่าวสามครั้งว่าพระเจ้าทรงให้เขามา (ข้อ 5,7,8) ที่สำคัญ เขาไม่ได้บอกว่าพระเจ้าทรงทำเพื่อผลดีของตัวเขาเอง แต่เพื่อผลดีแก่ผู้อื่น สอดคล้องกับพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงให้ไว้กับยาโคบ (28:14ข)

            อย่างไรก็ตาม โยเซฟต้องทนทุกข์มาอย่างสาหัสและความร่ำรวยและตำแหน่งไม่สามารถลบล้างบาดแผลที่เขาประสบมาได้ แต่ทั้งสองอย่างล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่ของพระเจ้า ที่นี่เราได้เห็นเสี้ยวหนึ่งว่าพระเจ้าทรงทำพระประสงค์ของพระองค์ให้สำเร็จผ่านระยะเวลาหลายปีได้ โยเซฟได้เห็น เราก็ได้เห็นหลายต่อหลายครั้งในพระคัมภีร์ เปาโลเขียนหลังจากนั้นว่า “เรา​รู้​ว่า​เหตุ​การณ์​ทุก​อย่าง​ร่วม​กัน​ก่อ​ผล​ดี​แก่​คน​ที่​รัก​พระ​เจ้า คือ​แก่​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​พระ​องค์​ทรง​เรียก​ตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​องค์” (โรม 8:28) แต่บางครั้งก็เป็นความจริงที่ยากจะเชื่อวางใจ องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงประทานพระคุณ

 

ตอบสนอง

“พระบิดา องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งเวลาและนิรันดร์กาล ขอทรงเสริมกำลังและสติปัญญาโดยพระวิญญาณให้มองทุกสิ่งทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต ตามพระคุณและความรักเมตตาอันไม่สิ้นสุดของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน”
พลังประจำวัน#174-พฤษภาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.