ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2017

ความจริงที่ปลดปล่อย

เตรียมจิตใจ

“ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​ตรวจ​ค้น​ข้า​พระ​องค์​และ​ทรง​รู้จัก​จิต​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์ และ​ขอ​ทอด​พระ​เนตร​ว่า​มี​ทาง​ชั่ว​ใดๆ ใน​ข้า​พระ​องค์​หรือ​ไม่ และ​ขอ​ทรง​นำ​ข้า​พระ​องค์​ไป​ใน​ทาง​นิ​รันดร์” (สดุดี 139:23,24)

อ่าน ปฐมกาล 42:1-24

พวก​พี่​ชาย​จึง​พูด​กัน​ว่า “สม​ควร​แล้ว​ที่​เรา​มี​ความ​ผิด​เรื่อง​น้อง​ของ​เรา เพราะ​เรา​ได้​เห็น​ความ​ทุกข์​ใจ​ของ​น้อง​เมื่อ​เขา​อ้อน​วอน​เรา แต่​เรา​ไม่​ฟัง เพราะ​ฉะนั้น​ความ​ทุกข์​ใจ​ครั้ง​นี้​จึง​เกิด​แก่​เรา” (ปฐมกาล 42:21)

สำรวจและใคร่ครวญ

เรื่องเล่าในพระคัมภีร์เดิมมักไม่ค่อยอธิบายแรงจูงใจของบุคคล ปล่อยให้เราใคร่ครวญเอาเอง ยาโคบปกป้องเบนยามินเพราะเขาสงสัยว่าพวกลูกชายเล่นไม่ซื่อหรือไม่? โยเซฟเจ็บแค้นต่อพวกพี่ชายหรือเปล่า? หรือแค่ทดสอบ? พระคัมภีร์บอกว่าโยเซฟจำความฝันได้ (ข้อ 9) เขาถูกย้ำเตือนว่า พระเจ้ามีส่วนในเรื่องนี้

            การสอบสวนแบบ “ดุดัน” ของโยเซฟปลุกสำนึกของพวกพี่ชาย สิ่งที่โยเซฟทำดูเหมือนเตือนให้พวกเขานึกถึงเหตุการณ์ในอดีต คือ จับโยนไปในที่ที่ไม่มีทางหนีและกลับไปหายาโคบโดยขาดน้องชายไปหนึ่งคน แต่เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงส่งผู้เผยพระวจนะนาธันมาเผชิญหน้าและช่วยกู้กษัตริย์ดาวิดที่ลุ่มหลงในบาปของการฆาตกรรมและล่วงประเวณี การกระทำของโยเซฟก็เจตนาจะปลดปล่อยไม่ใช่ทรมานพวกพี่ อย่างไรเสีย ความผิดที่ไม่ถูกสารภาพและไม่ได้รับการอภัยนั้นเป็นภาระอันใหญ่หลวง แต่พระเจ้าไม่ทรงชี้ให้เราเห็นความบาปเพื่อกล่าวโทษหรือขับไล่เรา แต่เพื่อช่วยกู้และนำเราเข้าใกล้

            เราตกอยู่ในความบาปใด? มีความสัมพันธ์ใดที่ต้องการการฟื้นฟู ไม่ว่าจะเนิ่นนานมาแล้วแค่ไหน? องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกให้เราช่วยปลดปล่อยใคร?

 

ตอบสนอง

“พระบิดาผู้เมตตา ขอทรงสำรวจจิตใจและสำแดงให้เห็นความบาปของข้าพระองค์ องค์พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงคุณ ขอทรงฟังคำสารภาพและชำระข้าพระองค์จากความไม่ชอบธรรมทั้งปวง พระวิญญาณผู้ทรงเสริมกำลัง ขอทรงฟื้นฟูและเปลี่ยนข้าพระองค์ให้เป็นทูตแห่งสันติวันนี้”
พลังประจำวัน#174-พฤษภาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.