ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2017

จบดี?

เตรียมจิตใจ

คุณรู้สึกขอบคุณเรื่องใด? ให้ขอบคุณพระเจ้า และก่อนอ่านพระวจนะ ให้ขอบคุณพระองค์ที่ตรัสกับคุณผ่านพระวจนะของพระองค์

อ่าน ปฐมกาล 41:17-45

ฟาโรห์​ทรง​ถอด​แหวน​ตรา​ออก​จาก​พระ​หัตถ์ ทรง​สวม​ให้​ที่​มือ​โยเซฟ กับ​ให้​สวม​เสื้อ​ผ้า​ป่าน​เนื้อ​ละเอียด และ​ทรง​สวม​สร้อย​ทอง​คำ​ให้​ที่​คอ (ปฐมกาล 41:42)

สำรวจและใคร่ครวญ

การขึ้นสู่อำนาจของโยเซฟเป็นเรื่องไม่ธรรมดา เข้าเฝ้าแค่ครั้งเดียวก็ได้กระโดดจากนักโทษเป็นนายกรัฐมนตรี น่าอัศจรรย์ที่ฟาโรห์ผู้นับถือพระหลายองค์ยอมรับว่าปัญญาของโยเซฟมาจากพระเจ้า (ข้อ 39) และยัง​ประ​ทาน​นาม​ว่า ศา​เฟ​นาท​ปา​เน​อาห์ ซึ่งอาจแปลได้ว่า “พระเจ้าตรัสและมีชีวิต” หรือ “ผู้รู้” (ข้อ 45) เป็นการกล่าวล่วงหน้าถึงวันหนึ่งที่ทุกเข่าจะกราบลงและทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า (ฟีลิปปี 2:1-11) เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งได้กลายเป็นเรื่องเล่าที่มีผลต่อชะตาของบรรดาประชาชาติ สิ่งใหญ่และสิ่งเล็กพบกันเฉกเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอ

            พระธรรมตอนนี้เต็มไปด้วยภาพสะท้อนจากอดีตของโยเซฟ เช่น ฟาโรห์ที่วางใจให้โยเซฟดูแลทุกอย่างเหมือนโปทิฟาร์ ฟาโรห์ประทานเสื้อคลุมให้เหมือนยาโคบ ทุกอย่างดูดีไปหมดสำหรับโยเซฟ เขาเป็นอิสระ เป็นผู้สำเร็จราชการ มีภรรยา เขาได้ช่วยชนชาติที่มีประชากรเกือบล้าน ในข้อ 51 เขาตั้งชื่อลูกชายคนแรกว่า มนัสเสห์ เพราะพระเจ้าทรงให้ท่านลืมคานาอันบ้านเกิดที่ทำให้เขาเจ็บปวด แต่พระเจ้าไม่ทรงลืม บางครั้งเรื่องเล็กๆ ก็เป็นเรื่องหลักสำหรับพระเจ้า

 

ตอบสนอง

“องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มองชีวิตผ่านสายพระเนตรพระองค์ จัดลำดับความสำคัญเหมือนพระองค์ และเป็นที่ไว้วางใจได้ทั้งในเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่”
พลังประจำวัน#174-พฤษภาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.