ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017

อับจนหนทาง?

เตรียมจิตใจ

“องค์จอมราชาแห่งสวรรค์ ข้าพระองค์เข้าเฝ้าพระองค์ในฐานะลูกที่ทรงรักและประชากรของอาณาจักรอันทรงคุณนี้ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เห็นว่าข้าพระองค์จะเป็นพระพรที่นี่ เพื่อพระสิริของพระองค์ได้อย่างไร”

อ่าน ปฐมกาล 41:8

เมื่อ​รุ่ง​เช้า พระ​องค์​รุ่ม​ร้อน​พระทัย จึง​รับ​สั่ง​ให้​เรียก​โหร​และ​พวก​นัก​ปราชญ์​ทั้ง​ปวง​ของ​อียิปต์​มา​เข้า​เฝ้า (ปฐมกาล 41:8)

สำรวจและใคร่ครวญ

เราเชื่อจริงๆ หรือไม่ว่าพระเจ้าทรงมีพระปัญญาสำหรับประเทศของเรา สำหรับการต่างประเทศและการศึกษา สำหรับการกลาโหมและสาธารณสุข สำหรับที่ทำงาน บ้านและโรงเรียน? และถ้าเราเชื่อ เราก็มีหน้าที่ต้องแสวงหาและส่งต่อไม่ใช่หรือ?

            ฟาโรห์อับจนหนทาง แต่ดีที่ท่านคิดได้ ความฝันของท่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอียิปต์ แม่น้ำที่เห็นนั้นคือแม่น้ำไนล์แน่นอน พวกโหรและนักปราชญ์ต่างจนปัญญา ปัญญาของมนุษย์มีจำกัด ถ้อยคำของโยเซฟที่กล่าวแก่ฟาโรห์มีสองส่วนคือ หนึ่ง พระเจ้าทรงเป็นผู้ให้คำตอบ สอง พระเจ้าจะทรงให้คำตอบที่นำมาซึ่งสันติภาพ ชาโลม ความสมบูรณ์ (ข้อ 16) พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าเชื้อสายของท่านจะเป็นพรแก่ผู้อื่น (ปฐมกาล 12:3) และมันเกิดขึ้นจริงผ่านโยเซฟ เหลนที่ถูกจับเป็นเชลย เราที่เป็นเชื้อสายของอับราฮัมและเป็นคนต่างด้าว (1 เปโตร 1) ก็ถูกเรียกให้ทำเช่นเดียวกัน ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงวางเราไว้ ณ สถานที่ใด

 

ตอบสนอง

“องค์พระผู้เป็นเจ้าของสรรพสิ่ง ขอทรงนำสันติของพระองค์มาสู่ประเทศชาติของข้าพระองค์ และขอทรงสำแดงให้เห็นว่าข้าพระองค์จะมีส่วนอย่างไรในทุกๆ วัน ขอทรงเมตตา ทรงอภัยการกบฏและหันจิตใจของเราเข้าหาพระองค์ ขอทรงประทานสติปัญญาให้แก่ผู้นำและให้เขามีใจต่อคนยากจน คนขาดโอกาสและคนหลงผิด ในนามพระเยซู อาเมน”
พลังประจำวัน#174-พฤษภาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.