ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2017

ใครอยู่กับคุณ?

เตรียมจิตใจ

หยุดพัก... หายใจ... อธิษฐาน “องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงประทานใจที่อยากรู้จักพระองค์มากขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะเห็นพระหัตถ์ของพระองค์ในชีวิตและตอบสนองต่อพระสุรเสียงของพระองค์”

อ่าน ปฐมกาล 39:1-23

พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​อยู่​กับ​โยเซฟ ท่าน​จึง​ประ​สบ​ความ​สำเร็จ ท่าน​อยู่​ใน​บ้าน​คน​อียิปต์​นาย​ของ​ท่าน (ปฐมกาล 39:2)

สำรวจและใคร่ครวญ

มีหนังสือหลายเล่มที่เขียนเกี่ยวกับบทเรียนเรื่องการจัดการและความเป็นผู้นำที่เราเรียนรู้ได้จากชีวิตของโยเซฟ แต่พระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าความสำเร็จของเขามาจากที่ใด มีเขียนไว้สามครั้งว่า “พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​อยู่​กับ​โยเซฟ” กระนั้นเรื่องราวก็ยังเปลี่ยนจากแย่เป็นแย่ลงไปอีก

            โยเซฟถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ถูกใส่ร้ายและถูกจองจำโดยไม่เป็นธรรม แม้การขัดขืนของโยเซฟไม่ได้เป็นเพราะเขาสัตย์ซื่อต่อนายจ้างเท่านั้น แต่หลักๆ คือเขาสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า เขายังมีชีวิตอยู่ และพระเจ้าทรงอยู่กับเขา (ข้อ 23)

            พระเยซูทรงให้สัญญาเช่นเดียวกันนี้กับเหล่าสาวกก่อนจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และพระองค์ทรงสัญญาเช่นเดียวกันกับเรา “นี่​แน่ะ เรา​จะ​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จน​กว่า​จะ​สิ้น​ยุค” (มัทธิว 28:20) นี่ไม่ใช่การรับประกันว่าชีวิตจะเรียบง่าย แต่เป็นการรับรองว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเรา ไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดและแม้ยามที่เรามองไม่เห็น ขอบคุณพระเจ้า

 

ตอบสนอง

“องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เห็นพระหัตถ์อันทรงคุณของพระองค์ในยามดี และวางใจพระหัตถ์อันทรงคุณของพระองค์ในยามลำบาก และวันนี้ขอทรงสถิตกับข้าพระองค์ในคำพูดและความคิด ความสัมพันธ์และการปฏิบัติตัว เพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ทั้งสิ้น”
พลังประจำวัน#174-พฤษภาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.