ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม

 พลังประจำวัน เสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2017

รอดโดยมีวัตถุประสงค์

เตรียมจิตใจ
นิ่งสงบสักหนึ่งนาทีต่อพระพักตร์พระเจ้า แล้วสารภาพความล้มเหลวของคุณกับพระคริสต์ผู้ได้ช่วยคุณให้รอด และดึงเอาความอ่อนแอของคุณทั้งหมดเข้าไว้ในพระหัตถ์ที่แข็งแรงของพระเจ้า มอบวันข้างหน้าต่อพระองค์ผู้ทรงช่วยคุณไม่ให้สะดุดล้มลง

อ่าน  ยูดา 1–25

“แด่​พระองค์​ผู้​ทรง​สามารถ​ปกป้อง​พวกท่าน​ไม่ให้​สะดุด​ล้มและ​ทรง​ตั้ง​พวกท่าน​อยู่​เบื้องหน้า​พระสิริ​ของ​พระองค์โดย​ปราศจาก​ตำหนิ​และ​มี​ความ​ร่าเริง​ยินดี” ยูดา1:24

สำรวจและใคร่ครวญ

ยูดาต้องการให้คริสเตียนชัดเจนว่า พวกเขาได้รับความรอดจากพระเจ้าอย่างมีวัตถุประสงค์ นั่นคือ ให้บริสุทธิ์ไร้มลทิน และเตรียมตัวที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีกับพระองค์ (ข้อ 24) คริสเตียนได้รับความรอดเพื่อให้เหมือนพระองค์ นี่คือเหตุที่ยูดาเปิดเผยการปฏิบัติของผู้สอนเท็จ ผู้หนุนใจคนอื่นให้ปฏิเสธอำนาจของพระเจ้าและความเป็นพระเจ้าของพระเยซู (ข้อ 4)  การกบฏต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้ามีอยู่ในหลายรูปแบบ (ข้อ 5-7, 11,15,16) แต่ที่ใจของพวกเขามีแต่รูปเคารพที่จะรับใช้ตนเองมากกว่าคนอื่น (ข้อ 12,16,18) คำอุปมาที่ยูดาใช้ (12,13) แสดงถึงความไร้เป้าหมายและไร้ผลของการกบฏต่อพระเจ้าและในที่สุดก็มีผลถึงตาย 

ข้อ 20,21 แนะนำว่าเราต้องหลีกเลี่ยงการกบฏเช่นนั้นโดยรักษาความจดจ่อของเราที่พระเจ้า  'รักษาตัวให้อยู่ในความรักของพระเจ้า' สะท้อนคำตรัสของพระเยซู 'ถ้าพวกท่านประพฤติตามบัญญัติของเรา ท่านก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเรา' (ยอห์น 15:10) เราสามารถรักษาบัญญัติของพระเจ้าและรักซึ่งกันและกัน ดังที่เราช่วยสนับสนุนกันในความท้าทายประจำวันให้สามารถคงสัตย์ซื่อกับพระคริสต์ (ข้อ 22,23)

ตอบสนอง

ขอพระเจ้าโปรดช่วยให้คุณหยั่งรากในพระองค์ในวันนี้ ให้ยอมตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ และแสดงความเมตตาแบบเดียวกันต่อผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทรงเมตตาคุณ
พลังประจำวัน#174-พฤษภาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.