ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม

 พลังประจำวัน วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2017

นโยบายเปิดใจกว้าง

เตรียมจิตใจ

ขอทรงเปิดตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งอัศจรรย์จากธรรมบัญญัติของพระองค์ (สดุดี 119:18)

อ่าน 3 ยอห์น 1–14

ไม่มีอะไรทำให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งไปกว่านี้ คือที่ได้ยินว่าลูกๆ ของข้าพเจ้าประพฤติตามความจริง (3 ยอห์น 4)

สำรวจและใคร่ครวญ

ในจดหมายฉบับที่แล้วถึงกลุ่มผู้เชื่อ ยอห์นได้แจกแจงรายละเอียดว่าทำไมเราจึงต้องรักกันและกัน  จดหมายส่วนตัวถึงกายอัสฉบับนี้ ตรงไปตรงมาและเน้นการปฏิบัติ  'ประพฤติตามความจริง' หมายถึง การแสดงความซื่อสัตย์ ทำดีต่อคนของพระเจ้า แม้กับคนที่เราไม่รู้จักดี (ข้อ 5)  โดยทางพระเยซู พระเจ้าได้แสดงออกถึงความปรารถนาของพระองค์ที่จะรวมเข้าด้วยกันไม่ใช่กันออกไป ถ้าพระเจ้าได้เชิญทุกๆ คน และพระเยซูได้ตายแทนทุกคน เราจึงจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายเปิดใจกว้างนี้ด้วย  ความโน้มเอียงมายังเผ่าพันธุ์ตามธรรมชาติของเรา จะต้องถูกแทนที่ด้วยทัศนคติที่ยอมรับพี่น้องคริสเตียนไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครและมาจากไหน (ข้อ 8,10) 

นี่เป็นการทดสอบอย่างรวดเร็ว หลังการนมัสการในโบสถ์ เราจะ (ก) มุ่งไปหาคนที่เราคุ้นหน้า หรือ (ข) มองหาที่จะไปต้อนรับคนมาใหม่? และเมื่อเราไปพบปะกับคริสตจักรอื่นๆ เราจะ (ก) ติดอยู่คนที่เรารู้จัก หรือ (ข) ไปเปิดการสนทนากับบางคนที่เราไม่เคยพบกันมาก่อน และเมื่อพ่อแม่กับเด็กๆ ทีมีชีวิตชีวามาที่โบสถ์ เราจะ (ก) ตั้งใจจัดกิจกรรมที่ให้เด็กๆ สนใจและมีส่วนร่วม  หรือ (ข) แสดงความไม่พอใจในพฤติกรรมที่ควบคุมยาก  คริสตจักรไม่ใช่สถานที่ที่สมบูรณ์แบบ เพราะว่าคริสตจักรเต็มไปด้วยคนที่ไม่สมบูรณ์แบบ (ข้อ 9, 10) ยอห์นเตือนเราที่จะเลียนแบบคนเหล่านั้น (เช่น เดเมตริอัส ข้อ 12) ผู้ซึ่งเลียนแบบพระคริสต์

ตอบสนอง

คุณมุ่งที่จะเป็นผู้รับหรือเตรียมพร้อมที่จะให้เมื่อคุณไปคริสตจักร ? ทูลขอพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณที่จะรักคนของพระองค์เช่นเดียวกับที่พระองค์รัก
พลังประจำวัน#174-พฤษภาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.