ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม

 พลังประจำวัน วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2017

นี่คือรัก

เตรียมจิตใจ

คุณให้คะแนนความสามารถที่จะ'รัก' คนอื่นของคุณเท่าไหร่? จงซื่อสัตย์กับพระเจ้า ถ้าคุณรู้สึกว่า ไม่ไหวจริงๆ ให้บอกพระองค์

อ่าน 1 ยอห์น 4:7–21

"เรารัก ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน"  1 ยอห์น 4:19 

สำรวจและใคร่ครวญ

ยอห์นบอกว่า คริสเตียนควรจะสะท้อนความรักในแบบของพระเจ้า แล้วความรักแบบนั้นเป็นอย่างไร? ก็คือไม่หยิ่งผยองหรือเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว แม้ว่าทัศนคติและการกระทำของคนบาปจะเป็นที่ไม่พอพระทัยพระเจ้า (ข้อ 10) แต่พระเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธเรา โดยพระเยซู พระเจ้าได้เคลื่อนเข้าหาคนบาป ให้สิ่งที่มีค่ายิ่งที่พวกเขาจะจัดการกับความผิดของพวกเขา (ข้อ 9,10) ความรักของพระองค์ได้แสดงออกถึงความถ่อมใจและความใจกว้างจนถึงจุดที่เสียสละตนเอง (ข้อ 9)

เรารู้เพียงว่าพระองค์ทรงรักเช่นนี้เพราะพระองค์ได้เสด็จมาสำแสดงให้เราเห็นในพระเยซู บัดนี้คริสเตียนทุกคนต้องเป็นท่อที่จะนำความรักนี้และแสดงแก่ชาวโลก (ข้อ 12,17)

ดังนั้น คำพูดและการกระทำของเราได้สะท้อนให้ความรักแบบของพระเจ้า หรือเราไวต่อการทำผิด? เราติดยึดในความเสียใจ หรือเรายอมกลืนความหยิ่งของเราและก้าวสู่การคืนดี?

เราต้องไม่ทำร้ายตนเองถ้าเราผิดพลาดไป เพราะความรักของพระเจ้าได้ทำให้เราเป็นไทจากการพิพากษา แต่การหันหาพระองค์ในทุกสถานการณ์คือการอยู่ในพระองค์ จะให้สิ่งเราต้องการที่จะรักคนอื่นในแบบของพระองค์ (ข้อ 16)

ตอบสนอง

'ในที่ซึ่งข้าฯขาดรัก ขอพระเจ้าทรงเติมเต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อข้าฯ จะเห็นในสิ่งที่พระองค์เห็น และทำในสิ่งพระองค์จะทรงกระทำ อาเมน'
พลังประจำวัน#174-พฤษภาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.