ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม

 พลังประจำวัน วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2017

ข้อความที่ซ่อนอยู่

เตรียมจิตใจ

'เพราะน้ำพุแห่งชีวิตอยู่กับพระองค์ เราเห็นความสว่างโดยความสว่างของพระองค์' (สดุดี 36:9) สรรเสริญพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณในพระคริสต์ อธิษฐานเพื่อแสงสว่างจะแยกความจริงจากคำโกหก

อ่าน  1 ยอห์น 4:1–6

'พวกท่านก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าโดยข้อนี้ คือวิญญาณทุกดวงที่ยอมรับว่า พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ ' 1 ยอห์น 4:2 

สำรวจและใคร่ครวญ

เมื่อข่าวเกี่ยวกับพระเยซูกระจายไป ความคิดเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับพระเยซูว่าพระองค์เป็นใครและเสด็จมาทำอะไร ก็กระจายไปด้วย (ข้อ 1) บาปใหญ่ในยุคของยอห์นคือการหักเห ความเขื่อที่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ซึ่งมาอยู่ในสภาพมนุษย์ชั่วคราวเป็นพระเยซู ยอห์นยืนกรานความเชื่อนี้ พระคริสต์ทรงสภาพมนุษย์ หมายความว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (ข้อ 2,3)

 เราไม่ต้องเผชิญความคิดเห็นที่นอกรีตแบบเดียวกับคริสเตียนในศตวรรษแรก แต่เราจะวนอยู่กับข้อความเกี่ยวกับโลก ที่ว่าเราเป็นใครและเราจะเป็นอย่างไร หลักปรัชญาเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามที่ว่า พระเยซูทรงเป็นผู้ใด และแม้กระทั่งความคงอยู่ของพระเจ้า ถ้าเราทดสอบแต่ละข้อความที่เข้ามาด้วยข้อ 2 ก็จะข่วยให้เรารู้ว่า ข้อความไหนควรรับฟังและข้อความไหนควรเพิกเฉย ข้อพระธรรมเหล่านี้เตือนเราว่า โลกได้แบ่งออกเป็นสองค่าย ผู้ที่ปฏิเสธพระคริสต์กับผู้ที่ยอมรับพระองค์ สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ ถ้าเราเป็นของพระคริสต์ เราจะถูกปฏิเสธเช่นเดียวกับที่เขาปฏิเสธพระองค์ (ข้อ 3,6 ดูยอห์น 15:18-20) การปฏิเสธพระเยซูทำให้เกิดพลังการเป็นขึ้นมาซึ่งเราก็มีส่วนในนั้นด้วย และพลังนั้นยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของผู้หลอกลวงที่กำลังทำงานอยู่ในโลก (ข้อ 4)

ตอบสนอง

อธิษฐานเผื่อผู้เทศนาและผู้นำประชากรของพระเจ้า ที่จะยังคงสัตย์ซื่อต่อข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
พลังประจำวัน#174-พฤษภาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.