ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม

 พลังประจำวัน วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2017

กลับสู่ความชอบธรรม

เตรียมจิตใจ

คุณเป็นบุตรของพระเจ้า ให้นั่งสักครู่กับพระบิดาในสวรรค์ คุณไม่จำเป็นต้องพูด เพียงแค่เพลินใจกับการทรงสถิตอยู่ด้วย

อ่าน  1 ยอห์น 2:28 – 3:10

“ลอง​คิดดูพระบิดา​ได้​ประทาน​ความ​รัก​แก่​เรา​เพียงไร​ที่​เรา​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้าและ​เรา​ก็​เป็น​อย่าง​นั้น”  1 ยอห์น3:1

สำรวจและใคร่ครวญ

เราเป็นลูกของพระเจ้า (3:1)! ช่างเป็นเกียรติและชุ่มชื่นใจ แต่เมื่อเราพบว่าเรากำลังคิดและพูดในสิ่งที่เป็นบาป (ข้อ 6) เราอาจสงสัยว่าเราเป็นของพระองค์จริงๆ หรือไม่  ในข้อพระธรรมตอนนี้ ยอห์นได้ให้เราเห็นภาพสองครอบครัว นั้นคือ ครอบครัวของพระเจ้า (ข้อ 1-3) และครอบครัวของมาร (ข้อ 8) แต่ละครอบครัวก็มีค่ามาตรฐาน และมีสิ่งหลักๆ ที่เหมือนกัน ค่ามาตรฐานสำหรับลูกของพระเจ้าคือต้องการอยู่อย่างเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า (ข้อ 7) ความปรารถนาที่จะบริสุทธิ์ (ข้อ 3) และมีทัศนคติพื้นฐานที่จะรักคนอื่น (ข้อ 10) กล่าวสั้นๆ คือ เราจะเป็นเหมือนอย่างพระเยซู (ข้อ 2) และกระบวนการนั้นได้เริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้

ในทางตรงข้าม ค่ามาตรฐานสำหรับผู้อยู่ฝ่ายมาร คือทัศนคติที่กบฏต่อพระเจ้า (นั่นคือทำบาปต่อไป ข้อ 6,9) พระเยซูได้ทำทุกอย่างที่จำเป็นแล้วที่จะทำลายค่ามาตรฐานนี้ (ข้อ 5,8,9) พระเยซูจะไม่อนุญาตให้ลูกของพระเจ้าทำบาปต่อไปเรื่อยๆ (ข้อ 6) โดยพระวจนะของพระเจ้า พระวิญญาณของพระเจ้าที่จะทำให้จิตสำนึกของเราดีขึ้น (ข้อ 9) และเมื่อเราหันมาหาพระเยซูในแต่ละวัน พระเจ้าจะตั้งค่าให้เราใหม่ที่จะกลับสู่ความชอบธรรม (ข้อ 6,9)

ตอบสนอง

ทูลขอพระวิญญาณที่จะทำให้จิตสำนึกของคุณดีขึ้น ทำให้คุณรับรู้ถึงความบาปในชีวิตของคุณที่พระองค์ประสงค์ที่จะจัดการ และทูลขอความปรารถนาที่แรงกล้าที่จะให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพระบิดา
พลังประจำวัน#174-พฤษภาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.