ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม

 พลังประจำวัน วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2017

เครื่องจับการพูดเท็จ

เตรียมจิตใจ

'พระบิดา โดยพระวจนะและพระวิญญาณของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพระองค์สามารถแยกแยะความจริงจากการพูดเท็จ อาเมน'

อ่าน  1 ยอห์น 2:15–27

"ผู้ที่ยอมรับพระบุตร ก็มีพระบิดาด้วย" 1 ยอห์น 2:23ข

สำรวจและใคร่ครวญ

ตั้งแต่คริสตจักรยุคแรกเป็นต้นมา ก็มีคนปฏิเสธที่จะเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ได้เป็นขึ้นมา เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือปุโรหิตที่พระเจ้าทรงเจิม ยอห์นเรีนกคนเหล่านี้ว่าคนโกหก (ข้อ 22) และศัตรูของพระคริสต์ (ข้อ 18) เขาขวานผ่าซากเพราะมีเหตุผล เขารู้ว่ายากแค่ไหนที่จะสัตย์ซื่อต่อพระเยซูเมื่อคนรอบข้างเราเป็นศัตรูพระคริสต์ ถ้าเราฟังเรื่องโกหกหลายๆ ครั้ง เราอาจเริ่มสงสัยความเชื่อของเราเกี่ยวกับพระเยซู

ในระดับโลก คริสเตียนไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยอีกต่อไป แต่ฉันยังรู้สึกเข่นนั้นเมื่อเป็นคริสเตียนคนเดียวในบ้าน ในชั้นเรียนหรือในที่ทำงาน คำแนะนำของยอห์นในที่นี้ให้เราคงความสัตย์ซื่อต่อพระเยซูในโลกศัตรูพระคริสต์ พึงระลึกว่า เราได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราให้เข้าใจความจริงและจำแนกคำโกหกออก (ข้อ 20; ดูยอห์น 16:13-15)

ให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับพระเจ้าและพระองค์เอง (ข้อ 24; ดูยอห์น 6:28,29,39,40; 1 ยอห์น 2:17) แล้วคุณจะเข้าใจถึงสิ่งที่คุณจะได้รับเป็นรางวัลคือความสัมพันธ์ที่มีค่าและไม่สิ้นสุดกับพระเจ้าพระบิดา

เมื่อคุณพยายามที่จะติดตามข่าวสารของโลก และ 'อยู่เพื่อที่นี่และเดี๋ยวนี้' (ข้อ 15,16) จงจำไว้ว่าพระเจ้าได้ให้ช่วงเวลาคุณใหม่ (ข้อ 17,25)

ตอบสนอง

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าฯ ได้ยินเสียงแห่งความจริงของพระองค์เหนือเสียงดังอึกทึกในคำโกหกของโลก โปรดช่วยให้ข้าฯ ดำเนินชีวิตในความสว่างแห่งความจริงของพระองค์ อาเมน
พลังประจำวัน#174-พฤษภาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.