ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม

 พลังประจำวัน วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2017

ทางเลือกแห่งความรัก

เตรียมจิตใจ

สรรเสริญพระเจ้าสำหรับวิธีที่พระองค์ได้พิสูจน์ความรักของพระองค์ต่อคุณ ด้วยการทำทุกอย่างที่จำเป็นที่ทำให้คุณได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์

อ่าน : 1 ยอห์น 2:1–14

"ผู้ที่กล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ ผู้นั้นก็ควรดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์" 1 ยอห์น 2:6 

สำรวจและใคร่ครวญ

ภาพยนตร์ สื่อสังคม และเพลงยอดนิยมอาจทำให้เราเชื่อว่า ความรักเป็นอารมณ์ที่คาดเดาไม่ได้ มากกว่าเป็นการกระทำที่ตั้งใจ ดังนั้น เราจึง 'ตกอยู่ในความรัก' แทนที่จะ 'เลือกที่จะรัก' ความรักตามแบบพระเยซู เป็นทางเลือกที่เจตนารักผู้ที่ไม่สมควร ความรักนั้นได้ผ่านการพิสูจน์ไม่เพียงคำพูดแต่เป็นการกระทำที่ยอมเสียสละชีวิตตนเอง (ข้อ 2)  พระเยซูคาดหวังให้ผู้ติดตามพระองค์ที่จะเลียนแบบพระองค์ (ดู ยอห์น 15:12,13) 70 ปีต่อมา ยอห์นได้เตือนคริสเตียนว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป (ข้อ 4,6,7) และจาก 2,000 ปีไป ข่าวสารนี้ก็ยังเหมือนเดิม เราจะต้องรักครอบครัวของพระเจ้า (ข้อ 9-11)

จะมีการเช็ดถูใหม่! เราไม่ได้เป็นคนเลือกว่าใครจะเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงเป็นคนเลือก ครอบครัวของพระเจ้าเหมือนอย่างเพลงที่ร้องคือ ประกอบด้วยคนทุกชาติทุกภาษาและทุกประเภท นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมความสัมพันธ์ภายในคริสตจักรจึงยากนัก การดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซู หมายความว่า เราต้องเลือกที่จะรักเพื่อนคริสเตียนที่บางครั้งจะต้องเจ็บปวดและต้องจ่ายแพง เราพร้อมที่จะเสียสละเวลา พลังงานทางอารมณ์ ความภาคภูมิใจ ที่จะรักครอบครัวของพระเจ้าหรือไม่? เมื่อเราเลือกที่จะรัก เรายอมให้แสงสว่างของพระเจ้าส่องเข้ามาที่จะผลักดันความมืดออกไป (ข้อ 8)

ตอบสนอง

คิดถึงความสัมพันธ์ในท้องถิ่นของคุณ มีใครที่คุณคิดว่าจะรักเขาได้ยาก? ให้เลือกที่จะรักในวันนี้ คุณจะนำการตัดสินใจนี้ไปสู่การกระทำได้อย่างไร?
พลังประจำวัน#174-พฤษภาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.