ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคม

 พลังประจำวัน วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2017

บทนำสู่พระธรรม 1,2,3 ยอห์น และยูดา

จดหมายรัก

ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้านี้ เราจะเจาะลึกรายละเอียดจากจดหมายของยอห์น ในฐานะเป็นประจักษ์พยานชีวิตของพระเยซู การตายและการเป็นขึ้นมา ยอห์นเข้าใจความสำคัญของการบันทึกเหตุการณ์ความจริงนี้ เพื่อว่าคนในยุคต่อมา (เข่นพวกเรา) จะเชื่อ​ว่า​พระเยซู​เป็น​พระคริสต์​พระบุตร​ของ​พระเจ้า (ดูยอห์น20:31)

ขณะอ่าน 1 และ 2 ยอห์น ดูเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกต ขบวนรถไฟแห่งความคิดของผู้เขียนหักมุมและเลี้ยวกลับ มาย้ำสาระสำคัญอย่างช้าๆ และมั่นคง มาที่จุดศูนย์กลาง คือผู้ติดตามพระเยซูจะยังคงอยู่ในความรักของพระเจ้าโดยเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยซู

ยอห์นเป็นห่วงว่าคริสตจักรที่เกิดใหม่ๆกำลังสูญเสียการยึดมั่นในข่าวประเสริฐ เมื่อเวลาผ่านไป คนที่มาเข้าร่วมในคริสตจักรก็มาจากหลากหลายปูมหลัง และก็นำมาซึ่งการตีความที่แตกต่างกันในเหตุการณ์หลักๆ ในชีวิตของพระเยซู บาปและการสอนเท็จก็แทรกซึมเข้ามาในคริสตจักร ดังนั้นยอห์นจึงเตือนคริสตจักรด้วยจดหมายรักของพระเจ้าถึงพวกเขา นั่นคือการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์ และความว่างเปล่าของการสอนที่ขัดกับสิ่งที่พระเยซูได้พูดหรือได้ทำ

คริสเตียนในตะวันตกอาจรับรู้การต่อสู้ดิ้นรนของคริสตจักรในศตวรรษแรก เช่นเดียวกับพวกเขา เราซึ่งอยู่ในสังคมที่มีศาสนาและปรัชญาหลากหลายที่ต่างยอมรับว่ามีเหตุผล และที่ให้คุณค่าความใจกว้างมากกว่าความจริง ถ้าคุณยังไม่เคยหยุดคิดว่าคริสตจักรกำลังเบี่ยงเบนไปจากรากฐานของคริสตจักรคือองค์พระเยซูคริสต์ หรือไม่ ให้ถือโอกาสที่เรากำลังอ่านต่อไปในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า ทูลขอพระเจ้าให้คุณเห็นทั้งอิทธิพลภายในและภายนอกคริสตจักรที่อาจทำให้เราเขวออกจากพระเยซู (ดู ยอห์น 17)

ผู้เขียน : เพ็นนี โบชอฟ (Penny Boshoff)

ปัจจุบัน เพ็นนีแบ่งเวลาดูแลครอบครัว เป็นนักเขียน และเป็นครูในโรงเรียนประถมของหมู่บ้าน เธอมีลูกวัยรุ่นที่กำลังกินสามคนและสัตว์เลี้ยงหลายตัว

 
 

พลังประจำวัน วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2017

ความสว่างเพียงครึ่งเดียวหรือความสว่างของพระเจ้า?

เตรียมจิตใจ

'ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอความสว่างของพระองค์ล้อมรอบข้าพระองค์และทรงเปิดเผยความจริง ขอความสว่างของพระองค์ทรงชำระข้าฯให้ไร้มลทิน ขอทรงนำและเป็นความปีติยินดีของข้าฯ อาเมน'

อ่าน 1 ยอห์น 1:1–10

 “นี่​เป็น​ข้อความ​ที่​เรา​ได้ยิน​จาก​พระองค์และ​บอก​กับ​พวกท่าน คือ​ว่า​พระเจ้า​ทรง​เป็น​ความ​สว่างและ​ความ​มืด​ใน​พระองค์​ไม่มี​เลย” 1 ยอห์น1:5

สำรวจและใคร่ครวญ

ทำไมพระเยซูต้องการให้ยอห์นและผู้อ่านของเขาเข้าใจความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าข้อนี้ว่า พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และความมืดในพระองค์ไม่มีเลย (ข้อ 5)?  เป็นไปได้หรือไม่ว่า เราคุ้นเคยกับการอยู่แบบจิตวิญญาณในความสว่างเพียงครึ่งเดียวซึ่งทำให้เราไม่เห็นสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นจริง?  ฉันคิดว่าฉันได้ทำการทาสีเพดานอย่างดีแล้ว จนกระทั่งเมื่อสามีเปิดไฟ จึงปรากฏความจริง! นั่นคือสิ่งความสว่างทำ คือให้เราเผชิญกับความเป็นจริง  เมื่อพระเจ้าส่องสว่างเข้ามาในชีวิตของเรา พระองค์ให้เราเห็นความผิดบาปของเราเอง (ข้อ 8)  แล้วพระองค์แสดงให้เราเห็นคำตอบที่จะจัดการกับปัญหาของเรา (ข้อ 7) ความสว่างของพระเจ้าช่วยให้เราเผชิญหน้ากับความผิดบาปของเรา (ข้อ 6) และสารภาพบาปของเรา (ข้อ 9)

เราสารภาพ พระเยซูทรงชำระความผิดบาปของเรา  เพื่อว่าเราจะมีสามัคคีธรรมที่ดีกับพระเจ้าและกับคนอื่นๆ(ข้อ 3,7) ถ้าเราบอกว่าเราเป็นของพระองค์ ชีวิตของเราก็ต้องแสดงออกว่าเราเป็นของพระองค์ (ข้อ 6) ยอห์นใช้เวลา 3 ปีเฝ้าดูพระเยซู เรียนรู้จักพระองค์และดำเนินไปกับพระองค์ (ข้อ 1-3) เขาเข้าใจว่าความเชื่อในพระเยซูเป็นสิ่งสำคัญที่ปฏิบัติได้ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราทำและวิธีที่เราทำ

ตอบสนอง

อ่านข้อ 5 ซ้ำอีกครั้งให้ตัวเองฟัง แต่ละครั้งที่คุณพูดคำเหล่านี้ที่เกี่ยวกับพระเจ้า ทูลขอพระองค์ให้ส่องสว่างเข้ามาในจุดที่แตกต่างกันในชีวิตของคุณ
พลังประจำวัน#174-พฤษภาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.