ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 29 เมษายน 2017

 พลังประจำวัน - 29 เมษายน 2017

พลังประจำวัน วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2017

 

เดินทางไปกับพระเจ้า

 

 

 

เตรียมจิตใจ:
คิดถึงเวลาที่คุณได้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงใช้คุณในชีวิตของคนอื่น ใช้เวลาชั่วขณะที่จะอธิษฐานเผื่อคนนั้น

 

 

 

อ่านกิจการ 8:26–40

 


ขันทีจึงถามฟีลิปว่าสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะกล่าวนี้เล็งถึงใคร เล็งถึงตัวท่านเอง หรือเล็งถึงคนอื่น? ขอบอกข้าพเจ้าเถิด (กิจการ 8:34)

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ในพระธรรมตอนนี้ พระเจ้าดูเหมือนเป็นผู้จัดการเล็กๆ ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทิศทางเดินทางแก่ฟีลิป (ข้อ 26) พระวิญญาณบอกฟีลิปให้เข้าไปชิดรถม้าที่เขาเห็นบนถนน (ข้อ 29) และพระวิญญาณได้สรุปการสนทนาโดยรับเอาฟีลิปไป (ข้อ 39) จึงไม่น่าสงสัยว่า พระเจ้าทรงวางแผนการพบปะระหว่างฟีลิปกับขันทีชาวเอธิโอป

 

ชาวเอธิโอปคนนี้ เขาอาจเป็นคนต่างชาติผู้ซึ่งมาร่วมงานแต่คงไม่ได้ร่วมอย่างเต็มที่ในการนมัสการของชาวยิว เพราะเขาเป็นขันที (ฉธบ.23:1) จักรวรรดิโรมันคิดว่าจักรวรรดิเอธิโอป เป็นที่สุดปลายแผ่นดินโลก ดังนั้นการเปลี่ยนศาสนาของขันทีชาวเอธิโอปคนนี้ ถือเป็นเหตุการณ์ล่วงหน้าที่พันธกิจของพระเยซูจะสำเร็จ ในกิจการ 1:8 แผนการของพระเจ้าคือให้ข่าวประเสริฐไปถึงทุกมุมโลก

 

คำถามของชาวเอธิโอปชัดเจน เขาต้องการรู้ว่าใครคือคนนั้นที่กล่าวถึงในอิสยาห์ 53:7,8 (ที่ได้กล่าวถึงในข้อ32,33).  ชาวเอธิโอปได้ถามเกี่ยวกับพระเยซูโดยที่เขาไม่รู้ ฟีลิปคงปีติยินดี พระเจ้าได้จัดเตรียมแผนการเดินทางของเขา เพื่อว่าเขาสามารถเล่าเรื่องพระเยซูแก่ชายคนนี้ การเดินทางไปกับพระเจ้า เป็นการผจญภัยที่เราจะมีชึวิตที่แสดงถึงความรักของพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของคนทั่วโลก

 


ตอบสนอง
:

 

ทูลขอพระเจ้าที่จะให้คุณได้พบกับคนที่คุณสามารถแบ่งปันความรักของพระองค์ในสัปดาห์นี้

 

 
พลังประจำวัน#173-เมษายน

พลังประจำวัน - 30 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 28 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 27 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 26 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 25 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 24 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 23 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 22 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 21 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 20 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 19 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 18 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 17 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 16 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 15 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 14 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 13 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 12 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 11 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 10 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 9 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 8 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 7 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 6 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 5 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 4 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 3 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 2 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 1 เมษายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.