ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 26 เมษายน 2017

 พลังประจำวัน - 26 เมษายน 2017

พลังประจำวัน วันพุธที่ 26 เมษายน 2017

 

พระเจ้าของคุณใหญ่แค่ไหน?

 

 

 

เตรียมจิตใจ:
เมื่อคุณคิดถึงพระเจ้า คุณคิดถึงอะไร
? ความคิดนี้ให้คุณมีมุมมองต่อพระเจ้าอย่างไร?

 

 

 

อ่านกิจการ 7:35–53

 

สวรรค์เป็นที่ประทับของเรา และแผ่นดินโลกเป็นที่รองเท้าของเรา พวกเจ้าจะสร้างนิเวศชนิดไหนสำหรับเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส หรืออะไรจะเป็นที่พำนักของเรา?(กิจการ 7:49)

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:
ผู้ฟังของสเทเฟนคือสภายิวซึ่งคิดว่าพวกเขาเป็นผู้พิทักษ์ธรรมเนียมของโมเสสและการนมัสการของชาวยิว พวกเขาทึกทักเอาเองว่าเป็นผู้ปกป้องวิถึทางของพระเจ้าจากผู้ที่สับสนและมาแรงอย่างสเทเฟน แต่สเทเฟนไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในคำกล่าวตอนสุดท้ายของสเทเฟน เขาชี้ให้เห็นความล้มเหลวของบรรพบุรุษของพวกเขา (ข้อ 35,39,40-43) และแสดงให้เห็นว่าการนมัสการของพวกเขานั้นผิดพลาด แม้ว่าจะมีสัญลักษณ์ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับพวกเขาตลอดเวลา (เต็นท์ข้อ 44, และพระนิเวศข้อ 47) บรรพบุรุษของพวกเขามองพระเจ้าเล็กเกินไป พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก (ข้อ 49,50) และจะไม่ถูกจำกัดในศูนย์นมัสการที่มนุษย์สร้าง

 

เมื่อได้แสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า สเทเฟนก็จู่โจมอย่างรวดเร็ว เขาประกาศว่าผู้ฟังของเขาเป็นเหมือนบรรพบุรุษที่มักขบถ ขัดขวางพระวิญญาณ (ข้อ 51) และเป็นผู้ฆ่าพระเมสสิยาห์ (ข้อ 52) ทั้งนี้เพราะพวกเขาไม่ชอบมุมมองที่พระเยซูมองตัวเองและพระเจ้า

 

เป็นการง่ายเช่นกันที่พวกเราอาจวางพระเจ้าไว้ในกล่องและยืนยันที่จะนมัสการหรือเข้าหาพระองค์ตามวิธีของเราเอง แต่วิธีของพระเจ้าจะเกินกว่าข้อจำกัดของมนุษย์จะเข้าใจถึงวิธีที่พระองค์ทรงทำงาน

 

 

 

ตอบสนอง:
ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิด (เอเฟซัส
3:20)

 

 
พลังประจำวัน#173-เมษายน

พลังประจำวัน - 30 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 29 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 28 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 27 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 25 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 24 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 23 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 22 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 21 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 20 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 19 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 18 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 17 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 16 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 15 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 14 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 13 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 12 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 11 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 10 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 9 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 8 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 7 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 6 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 5 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 4 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 3 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 2 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 1 เมษายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.