ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 23 เมษายน 2017

 พลังประจำวัน - 23 เมษายน 2017

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2017

 

เวลาที่ดี เวลาที่เลวร้าย

 

เตรียมจิตใจ:
สดุดีบทนี้เป็นสดุดีที่ยาวบทหนึ่ง เราสามารถแบ่งอ่านเป็น 3 ตอน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ “สรรเสริญพระเจ้า!” (ข้อ 1-18) “ดาวิดปกครอง!” (ข้อ 19-37) “พระเจ้า พระองค์ทรงทำอะไรอยู่?” (ข้อ 38)

 

 
อ่าน
: สดุดี 89

 

เราจะสถาปนาพงศ์พันธุ์ของเขาไว้เป็นนิตย์ ทั้งให้บัลลังก์ของเขาดำรงอยู่ตราบเท่าที่ฟ้าสวรรค์ดำรงอยู่ (สดุดี 89:29)

 


สำรวจและใคร่ครวญ
:
สดุดีนี้เขียนโดยผู้รู้เกี่ยวกับการเจริญขึ้นและตกต่ำลงของกษัตริย์ดาวิด เกี่ยวกับช่วงเวลาดีและช่วงเวลาที่เลวร้าย และเป็นนักเขียนที่ไม่กลัวที่จะถามคำถามยากๆ กับพระเจ้า

 

ในตอนแรก เขายืนยันว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ และพระสัญญาที่จะสถาปนาบัลลังก์ของดาวิดนั้นมั่นคง (นี่ค่อนข้างเป็นขั้นตอนแห่งความเชื่อ รู้สิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับดาวิดและอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับการสิ้นสุดการปกครองของพระองค์ บางทีผู้เขียนอาจต้องการให้เราเห็นถึงกษัตริย์ที่จะมาหลังดาวิด ในตอนที่สอง
ได้พูดถึงชีวิตของดาวิดด้วยภาษาที่ฟุ่มเฟือย และแม้แต่ในขณะนี้ คำสรรเสริญเป็นการสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่ผู้ปกครองที่เป็นมนุษย์ ให้ดูการใช้สรรพนาม “เรา” และ “ของเรา” ในข้อเหล่านี้ ซึ่งได้บันทึกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำ อารมณ์ได้เปลี่ยนเป็นหมดหวังอีกในตอนที่สาม มีการปฏิเสธ ทำให้เป็นมลทินและเป็นที่เยาะเย้ย ลองจินตนาถึงน้ำเสียงของผู้เขียนซึ่งโทษพระเจ้าสำหรับความพินาศครั้งนี้ แต่สุดท้าย เขาได้ก้าวผ่านการเยาะเย้ยของศัตรู (ข้อ 51) มาเป็นการสรรเสริญอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคำว่า อาเมน และ อาเมน (ข้อ 52)

 

 

 

ตอบสนอง:
อ่านข้อ 27-29 และขอบคุณพระเจ้าที่ผ่านทางพงศ์พันธุ์ของกษัตริย์ดาวิด เราได้รับพันธสัญญาใหม่ที่มั่นคงเป็นนิตย์ และสะท้อนให้เห็นว่าชัยชนะนี้ก็ได้มาผ่านการถูกปฏิเสธ การทำให้เป็นมลทินและการเยาะเย้ยของกางเขน

 

 

 
พลังประจำวัน#173-เมษายน

พลังประจำวัน - 30 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 29 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 28 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 27 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 26 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 25 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 24 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 22 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 21 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 20 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 19 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 18 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 17 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 16 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 15 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 14 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 13 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 12 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 11 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 10 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 9 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 8 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 7 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 6 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 5 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 4 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 3 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 2 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 1 เมษายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.