ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 20 เมษายน 2017

 พลังประจำวัน - 20 เมษายน 2017

พลังประจำวัน วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2017

 

ติดตามพระวิญญาณ

 

 

 

เตรียมจิตใจ:

 

คุณเคยได้ยินใครประกาศว่าที่พวกเขาทำอะไรบางอย่างเป็นเพราะพระเจ้าสั่งให้ทำ? คุณจะบอกได้อย่างไรว่ากิจกรรมนั้นมาจากพระเจ้า?

 

 

 

อ่านกิจการ 5:33–42

 

“เพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์ มันจะล่มสลายไปเองแต่ถ้ามาจากพระเจ้า พวกท่านจะไม่
สามา
รถทำลายพวกเขาได้ เกรงว่าพวกท่านกลับจะเป็นฝ่ายสู้รบกับพระเจ้ากิจการ 5:38ข,39

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

กามาลิเอลเป็นพวกฟารีสีและเป็นอาจารย์สอนธรรมบัญญัติและเป็นที่นับถือของประชาชน ในฐานะสมาชิกของสภายิว เขาอาจสงสัยในความตั้งใจมั่นของพวกอัครทูตที่ประกาศพระเยซู พวกอัครทูตไม่มีการศึกษาและก็ไม่มีสถานะที่รู้จักทางศาสนา พวกเขาไม่ได้มั่งคั่งและไม่ได้มีอำนาจพอที่จะเคลื่อนไหวทางศาสนาด้วยตัวเขาเอง แล้วจะเป็นใครหรืออะไรที่สนับสนุนกิจกรรมของพวกเขา? ข้อคิดเห็นของกามาลิเอลให้ทางเลือกสองทาง คือกิจการของพวกอัครทูตมาจากมนุษย์หรือมาจากพระเจ้า กามาลิเอลคงคิดไม่ถึงว่าความเห็นของเขาช่างเป็นที่เหน็บแนมในใจกลางเรื่องราวของกิจการ ทุกคนที่อ่านกิจการมาถึงจุดนี้ก็ได้รับรู้แล้วว่า กิจการของพวกอัครทูตมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ การพลิกอ่านกิจการต่อไปอีกสองสามหน้า เราจะเห็นว่า การเติบโตของคริสตจักรนั้นไม่สามารถหยุดยั้งได้ เพราะการทรงนำและฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ แม้ว่าจะมีการข่มเหงซ้ำๆ

 

เราอาจกล่าวได้ว่าพระวิญญาณทรงทำงานในขณะที่ความพยายามของเราเป็นดังเช่นของพวกอัครทูต เสริมสร้างคริสตจักรด้วยของประทานจากพระวิญญาณ (1โครินธ์ 12:4–7 ) และเกิดผลของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:22,23) และพระวิญญาณทรงนำเราให้ปรารถนาสิ่งที่อยู่ในพระคริสต์ (โรม 8:1–14)

 

 

 

ตอบสนอง:
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานในชีวิตของคุณอย่างไร
? คุณเห็นว่าพระวิญญาณได้เปลี่ยนคุณอย่างไร?

 

 
พลังประจำวัน#173-เมษายน

พลังประจำวัน - 30 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 29 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 28 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 27 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 26 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 25 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 24 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 23 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 22 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 21 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 19 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 18 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 17 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 16 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 15 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 14 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 13 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 12 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 11 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 10 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 9 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 8 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 7 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 6 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 5 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 4 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 3 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 2 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 1 เมษายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.