ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 19 เมษายน 2017

 พลังประจำวัน - 19 เมษายน 2017

พลังประจำวัน วันพุธที่ 19 เมษายน 2017

 

พลังแห่งการให้อภัย

 

 

 

เตรียมจิตใจ:
คุณคิดถึงอะไรเมื่อได้ยินคำว่า “การให้อภัย”
?  ให้จดความคิดของคุณลงมา

 

 

 

อ่านกิจการ 5:17–32

 

พระเจ้าทรงตั้งพระองค์ไว้ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ ให้เป็นองค์พระผู้นำและองค์พระผู้ช่วยให้รอด เพื่อจะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่ แล้วจะทรงอภัยบาปของเขาทั้งหลาย (กิจการ 5:31)

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

การที่พวกอัครทูตถูกจับโดยผู้นำยิวนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะพวกเขาสอนว่า พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ และพวกเขาสอนเช่นนี้ไม่ใช่ในสวนสาธารณะหรือที่ชายขอบกรุงเยรูซาเล็ม แต่พวกเขายืนสอนที่ธรณีประตูพระวิหาร พวกเขาไปในบริเวณที่ชาวยิวนมัสการและประกาศว่าพระเยซูได้เปิดตูที่จะคืนดีกับพระเจ้า พวกอัครทูตถูกจับขังคุกและอาจสงสัยว่าในวันรุ่งขึ้นคงถูกตัดสินที่ไม่แตกต่างไปกับพระเยซู แต่ทว่า พวกเขาได้รับการช่วยออกมาจากที่คุมขังจากทูตสวรรค์องค์หนึ่ง (ข้อ 19) คือพวกอัครทูตกลุ่มนี้เองที่หนีไปเมื่อพระเยซูถูกจับในคืนวันนั้นที่สวนเกทเสมนี (มัทธิว 26:56)26:56) ทันทีพวกเขาก็เข้าไปในบริเวณพระวิหารและสั่งสอนเกี่ยวกับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตในพระคริสต์ (ข้อ 21) ชีวิตของพวกเขาเป็นพยานที่ดีในสิ่งที่พวกเขาสอน

 

“เราสั่งไม่ให้พูดหรือสอนออกพระนามพระเยซูอีก!” มหาปุโรหิตบ่นเมื่อได้พบกับพวกอัครทูต คำเตือนนี้ได้สั่งไว้แล้วในกิจการ 4:18 หลังจากที่เปโตรและยอห์น ได้รักษาคนที่เป็นง่อย แต่พวกอัครทูตคิดต่างกัน คือไม่ท้าทายผู้มีอำนาจเพียงเพื่อต้องการท้าทาย แต่เชื่อฟังพระเจ้า ชีวิตของพวกเราก็เหมือนพวกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการสำนึกผิดและได้รับการอภัยโดยพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข้อ 32) ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อเรายอมจำนนและมอบชีวิตของเราแด่พระเจ้า

 

 

 

ตอบสนอง:
ใช้เวลาชั่วขณะหนึ่งพิจารณาถึงพลังแห่งการให้อภัยในชีวิตของคุณ และคุณได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
?

 

 

 
พลังประจำวัน#173-เมษายน

พลังประจำวัน - 30 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 29 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 28 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 27 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 26 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 25 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 24 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 23 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 22 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 21 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 20 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 18 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 17 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 16 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 15 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 14 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 13 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 12 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 11 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 10 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 9 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 8 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 7 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 6 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 5 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 4 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 3 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 2 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 1 เมษายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.