ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 18 เมษายน 2017

 พลังประจำวัน - 18 เมษายน 2017

พลังประจำวัน วันอังคารที่ 18 เมษายน 2017

 

ก้าวออกไปอย่างกล้าหาญ

 

 

 

เตรียมจิตใจ:         
ความรู้สึกกล้าหาญของคุณเป็นอย่างไร? หวนคิดถึงเวลาที่คุณได้กระทำอย่างกล้าหาญในสิ่งที่คุณเชื่อ

 

 

 

อ่านกิจการ 5:12–16

 

และ​ชาย​หญิง​จำ​นวน​มาก​ก็​เชื่อ​ถือ​และ​เข้า​มา​เป็น​สา​วก​ของ​พระ​เจ้า​มาก​กว่า​ก่อน (กิจการ 5:14)

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:
นี่คือพันธกิจของใคร? การรักษาคนเจ็บป่วย การเปลี่ยนความเชื่อ การขับผี ฝูงชน ฟังดูเหมือนพันธกิจของพระเยซู แต่เป็นเปโตรและสาวกคนอื่นๆ ที่ได้อยู่เป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์เหล่านั้น ผู้มีอำนาจทางการเมืองและผู้นำศาสนาพยายามหยุดพันธกิจของพระเยซูโดยตรึงพระองค์ให้ตายบนกางเขน แต่ในพระธรรมตอนนี้บอกเราว่า พันธกิจเหล่านี้ได้ดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดหลังการตาย การเป็นขึ้นมา และการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระองค์

 

ข้อ 12 ให้กุญแจไขปัญหาที่จะเข้าใจพันธกิจนี้ นั่นคือ พระเจ้าทรงทำด้วยมือของบรรดาอัครทูต ผู้ติดตามพระเจ้าไม่ใช่แหล่งกำเนิด แต่เป็นช่องทางที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ดำเนินพันธกิจของพระเยซูและทำให้คริสตจักรเติบโต พวกอัครทูตได้ออกไปอย่างกล้าหาญ ยืนที่บริเวณพระวิหาร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจของชาวยิว และประกาศว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ เมื่อพระเยซูทำเช่นนี้ พระองค์ถูกวางแผนต่อต้านและฆ่า พวกอัครทูตอาจถูกกระทำไม่น้อยไปกว่านี้ แต่พวกเขาก็ออกไปอย่างกล้าหาญ

 

พันธกิจของพระเยซูต่อโลกผ่านผู้ติดตามพระองค์ยังคงดำเนินต่อไป เราสามารถเห็นได้ที่เมื่อไรก็ตามที่การทำงานของคริสตจักรสร้างความแตกต่างในโลก นำคนมายังพระคริสต์ มีจุดยืนต่อต้านความอยุติธรรม รับใช้ผู้อ่อนแอ และเปลี่ยนแปลงชีวิต และเราเองก็อาจทำงานอย่างกล้าหาญในพระนามพระเยซูและได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

ตอบสนอง:
อธิษฐานเผื่อประชาคมที่คุณอาศัยอยู่หรือที่ทำงานพิจารณาดูว่าคุณจะอยู่อย่างกล้าหาญเพื่อพระเยซูในบริบทเหล่านั้นอย่างไร

 
พลังประจำวัน#173-เมษายน

พลังประจำวัน - 30 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 29 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 28 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 27 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 26 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 25 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 24 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 23 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 22 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 21 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 20 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 19 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 17 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 16 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 15 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 14 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 13 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 12 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 11 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 10 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 9 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 8 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 7 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 6 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 5 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 4 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 3 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 2 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 1 เมษายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.