ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 17 เมษายน 2017

 พลังประจำวัน - 17 เมษายน 2017

พลังประจำวัน วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2017

 

บทนำสู่พระธรรมกิจการบทที่ 5–8

 

 

 

พันธกิจด้วยพระวิญญาณ

 

 

 

ในขณะที่เราเริ่มอ่านพระธรรมกิจการบทเหล่านี้ เราต้องรู้แล้วว่า เรื่องราวของคริสตจักรกำลังดำเนินไป เมื่อทบทวนกิจการบทที่ 1-4 อย่างรวดเร็ว ทำให้เราเห็นว่า ตัวละครสำคัญในเรื่องนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรื่องราวนี้เริ่มจากที่พระเยซูทรงสัญญาว่า พระวิญญาณจะเสด็จมาและพระราชทานฤทธานุภาพแก่ผู้ติดตามพระองค์ที่จะนำข่าวประเสริฐไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก (1:8) พระวิญญาณจะช่วยให้ผู้เชื่อเป็นพยานถึงพระเยซูและจัดตั้งคริสตจักร ให้สังเกตว่าผู้เชื่อทั้งหลายจะมีบทบาทสำคัญในพันธกิจมิชชั่นนี้ แต่ตัวแทนสำคัญของพันธกิจคือพระวิญญาณ

 

 

 

ในกิจการ 5–8 เราเห็นว่าพระวิญญาณกำลังทำงานที่ทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์ ปกปักรักษาและขยายให้คริสตจักรเติบโต ในบทเหล่านี้ แสดงให้เห็นภาพที่ไม่ได้ราบรื่นนักของคริสตจักรในยุคต้น จากการเริ่มต้นที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้น คริสตจักรถูกทำให้ตกต่ำลงเพราะผลกระทบจากความบาปท่ามกลางพวกเขา (5:1–11) และก็เกิดความตึงเครียดในเรื่องทรัพยากร (6:1) คริสตจักรได้จัดการแก้ปัญหาทั้งสองประเด็นนี้ ซึ่งเป็นแบบอย่างแก่เราที่จะจัดการกับความตึงเครียดเหล่านี้อย่างกล้าหาญในคริสตจักรของเรา คริสตจักรก็ยังต้องเผชิญกับความกดดันจากภายนอก จากผู้ปกครองยิวซึ่งกล่าวโทษผู้เชื่อนำไปสู่การไล่ทำร้ายและสังหาร แต่ทว่าพระวิญญาณไม่สามารถถูกขัดขวางและคริสตจักรก็บากบั่นต่อไป

 

ขณะเมื่อคุณอ่านผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ พิจารณาดูว่าพระวิญญาณทำงานในชีวิตของคุณอย่างไร? และพระวิญญาณช่วยให้คุณสามารถเป็นพยานถึงพระคริสต์ในโลกของคุณอย่างไร?

 

 

 

ผู้เขียนเมโลดี บริกส์ (Melody Briggs)

 

เมโลดีทำงานให้กับ the Lindisfarne Regional Training Partnership พัฒนาการสร้างสาวกในแถบเมืองเดอร์แฮม เธอแต่งงานแล้ว เป็นคุณแม่ลูกสาม และเป็นเจ้าของลูกหมาที่น่ารักตัวหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลังประจำวัน วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2017

 

 รักษาความบริสุทธิ์

 

 

 

เตรียมจิตใจ:
คิดถึงเวลาที่คุณรู้สึกผิดเกี่ยวกับบาปในชีวิตของคุณ คุณได้ตอบสนองอย่างไร
?

 

 

 

อ่านกิจการ 5:1–11

 

ทั่วคริสตจักรและทุกคนที่ได้ยินเหตุการณ์นั้นก็เกิดความเกรงกลัวอย่างยิ่ง (กิจการ 5:11)

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:
ข้อสรุปหนึ่งที่ชัดเจนจากเรื่องราวในวันนี้คือ บาปเป็นเรื่องร้ายแรง คนสองคนตายเพราะบาป และคริสตจักรก็เกิดความกลัวอย่างยิ่ง ในชุมชนของคริสเตียนถือเป็นที่อยู่ของพระวิญญาณของพระเจ้า จึงถูกเรียกร้องให้รักษาความบริสุทธิ์และปฏิเสธความผิดบาป

 

บาปของอานาเนียไม่ได้อยู่ที่เขาเก็บเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่ง ดังที่เปโตรพูดชัด อานาเนียมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้กับเงินของเขาในคืนนั้น (ข้อ 4) บาปของอานาเนียคือการหลอกลวง เขาโกหกเกี่ยวกับเงินที่ได้มาจากการขายที่ดินซึ่งเขาเป็นเจ้าของ แม้ว่าเขาจะคิดว่า เขาบอกความจริงเพียงครึ่งเดียว แท้จริงแล้ว อานาเนียกำลังโกหกพระเจ้า (ข้อ 4) แต่พระเจ้าทรงรู้ใจของเรา เราไม่สามารถโกหกพระเจ้า

 

ไม่สงสัยว่าอานาเนียอยากให้ตัวเขาดูเป็นผู้มีใจกว้างในสายตาของสมาชิกคริสตจักร เขาพยายามสร้างตัวเขาเองต่อหน้าคนอื่นว่าเป็นคนที่เสียสละตนเอง ดังนั้น อานาเนียจึงโกหกไม่เพียงแต่ราคาที่ดินเท่านั้นแต่ยังหลอกถึงตัวตนจริงๆ ของเขา การโกหก หลอกลวง ทำให้คนอื่นหลงผิด ล้วนเป็นสิ่งที่บิดเบือนความจริง เมื่อเราโกหก เราทำลายความไว้วางใจของคนอื่น ซึ่งมีผลทำลายความสัมพันธ์ ในทางตรงกันข้าม ความซื่อสัตย์ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีทั้งระหว่างเรากันเองและกับพระเจ้า

 

 

 

ตอบสนอง:
ต้องใช้ความกล้าหาญในการที่จะพูดความจริงมากกว่าที่จะซ่อนความจริงไว้ด้วยการโกหก ตลอดวันนี้ ทูลขอพระเจ้าที่จะให้คุณเห็นว่าจะพูดและทำอย่างซื่อสัตย์สุจริตในทุกๆ สถานการณ์อย่างไร

 

 
พลังประจำวัน#173-เมษายน

พลังประจำวัน - 30 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 29 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 28 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 27 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 26 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 25 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 24 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 23 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 22 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 21 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 20 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 19 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 18 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 16 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 15 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 14 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 13 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 12 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 11 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 10 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 9 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 8 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 7 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 6 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 5 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 4 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 3 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 2 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 1 เมษายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.