ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 16 เมษายน 2017

 พลังประจำวัน - 16 เมษายน 2017

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017 (Easter)


ความฝันที่ควบคุมไม่ได้ที่สุด

เตรียมจิตใจ:

คุณมีแผนอะไรสำหรับสัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้าคุณมั่นใจไหมว่าแผนของคุณจะเหมือนกับแผนของพระเจ้าสำหรับคุณ?

อ่าน: มาระโก 16:1-8


ชาย
หนุ่ม​คน​นั้น​บอก​พวก​นาง​ว่า “อย่า​มัว​ตะลึง​อยู่​เลย พวกท่าน​มาหา​พระเยซู​ชาว​นาซาเร็ธ​ ผู้​ทรง​ถูก​ตรึง​ที่​กางเขน​ซิ​นะ พระองค์​ทรง​เป็น​ขึ้น​มา​แล้ว พระองค์​ไม่ได้​อยู่​ที่​นี่ จง​ดู​ที่​ที่​วาง​พระศพ​ของ​พระองค์​เถิด (มาระโก16:6 )

สำรวจและใคร่ครวญ:
พวกผู้หญิงภักดีต่อพระเยซูมาตลอดการไต่สวนพิพากษา การถูกตรึงบนกางเขนและบัดนี้การฝังพระศพ พวกเขาต้องการจะชโลมพระศพด้วยเครื่องหอม แต่ก็รู้ว่าพวกเขาไม่แข็งแรงพอที่จะเคลื่อนหินที่ปากถ้ำ และพวกเขาเองคงไม่ได้เตรียมตัวมาสำหรับสิ่งที่เขาจะได้เห็นและได้ยิน มีชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นทูตสวรรค์นำสารของพระเจ้า "พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่" (ข้อ 6) เหล่าทูตสวรรค์ได้ประกาศการบังเกิดของพระเยซู (ลูกา 2:10-12) พวกเขาก็ประกาศการเสด็จขึ้นสวรรค์ (กิจการ 1:11) ชีวิตของพระเยซู การตายและการเป็นขึ้นมาอยู่เหนือเหตุผลของมนุษย์ แต่ไม่เหนือการสำแดงของสวรรค์ พวกผู้หญิงได้เห็นที่ที่เขาวางพระศพพระเยซู และไม่มีใครขโมยร่างนั้นไป จึงมีเพียงคำตอบเดียวคือพระเยซูได้เป็นขึ้นแล้ว พวกผู้หญิงได้รับคำบอกให้กลับไปบอกพวกสาวกและโดยเฉพาะเปโตร ช่างเป็นพระคุณของพระเจ้าต่อชายคนนี้! พวกผู้หญิงก็จากไปอย่างตัวสั่น งุนงงและกลัว พระเยซูได้ทรงสัญญาว่า หลังสามวันพระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย (มาระโก8:31; 9:31; 10:34) พระเจ้าได้รักษาสัญญาของพระองค์ พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้ววันนี้ ฮาเลลูยา เป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ทั้งหมดกับพระเยซูและพันธกิจสำหรับเหล่าสาวก ขณะที่พวกเขาเดินทางไปกาลิลีและเข้าไปทุกแห่งในโลก

ตอบสนอง:

พวกผู้หญิงและสาวกไม่สามารถเชื่อในพระสัญญาก่อน คุณมีปัญหาเดียวกันหรือไม่เกี่ยวกับพระสัญญาที่พระเจ้าให้กับคุณ? ทูลขอพระเจ้าที่จะช่วยคุณให้เชื่อในพระองค์อย่างเต็มที่

 
พลังประจำวัน#173-เมษายน

พลังประจำวัน - 30 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 29 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 28 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 27 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 26 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 25 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 24 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 23 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 22 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 21 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 20 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 19 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 18 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 17 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 15 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 14 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 13 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 12 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 11 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 10 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 9 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 8 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 7 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 6 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 5 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 4 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 3 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 2 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 1 เมษายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.