ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 14 เมษายน 2017

 พลังประจำวัน - 14 เมษายน 2017

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2017 (Good Friday)


 ทีใต้กางเขน

เตรียมจิตใจ:
ในสามชั่วโมงในวันศุกร์ประเสริฐแรก โลกได้เปลี่ยนไปตลอดกาล! ใช้เวลาครู่หนึ่งสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเรื่องนี้

อ่าน:
มาระโก 15:33–41


ม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อน ตั้งแต่บนตลอดล่าง  (มาระโก15:38)

สำรวจและใคร่ครวญ:

จากเที่ยงวันถึงบ่ายสามโมง เกิดมืดมัวทั้งแผ่นดิน เป็นภาพความโกรธของพระเจ้าต่อความผิดบาปและการกบฏ พระเยซูรู้สึกว่าพระเจ้าได้ทอดทิ้งพระองค์ ความบาปของทั้งโลกที่พระองค์ทรงแบกนั้นช่างหนักเหลือเกิน และแล้วก็มีเสียงร้องดังเป็นครั้งที่สอง (ข้อ37) พระเยซูก็สิ้นพระชนม์ เพราะทรงแบกการลงโทษความผิดบาปแทนพวกเรา มาระโกไม่ได้บอกเรามากไปกว่านี้ แต่ยอห์นบอก (ยอห์น 19:30) พระองค์ตรัสคำว่า "สำเร็จแล้ว" นั่นคือเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว งานที่เกี่ยวกับความผิดบาปของเราได้สำเร็จแล้ว ดังสัญลักษณ์ที่ม่านในพระวิหารขาดออกสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่าง ไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์แต่เป็นพระเจ้า ม่านซึ่งเปิดเพียงปีละครั้งทุกปีในพระวิหาร บัดนี้จะเปิดออกตลอดไป และเราทุกฝ่ายก็มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดา (เอเฟซัส 2:18)
บุคคลแรกที่ประกาศความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ว่า "เป็นพระบุตรของพระเจ้า" คือนายร้อยผู้นั้นที่มีหน้าที่ในการตรึงกางเขน ซึ่งได้ยินคำพูดและเห็นการสิ้นพระชนม์ และใต้เงากางเขนนั้นคือพวกผู้หญิงที่ได้ติดตามพระเยซูอย่างสัตย์ซื่อ ในวันศุกร์ประเสริฐนี้ ขอให้เราประกาศความเชื่อของเราอย่างเปิดเผย และติดตามพระเยซูไปทุกที่ที่พระองค์จะทรงนำเรา

ตอบสนอง:
"พระเจ้าผู้ทรงพระคุณ ท่ามกลางผู้ที่ไม่เชื่อ โปรดทรงช่วยให้ข้าพระองค์ถ่อมจิตใจลงและสารภาพความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่ทรงตายแทนเราอย่างมั่นใจ"
พลังประจำวัน#173-เมษายน

พลังประจำวัน - 30 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 29 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 28 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 27 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 26 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 25 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 24 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 23 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 22 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 21 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 20 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 19 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 18 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 17 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 16 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 15 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 13 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 12 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 11 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 10 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 9 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 8 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 7 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 6 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 5 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 4 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 3 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 2 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 1 เมษายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.