ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 12 เมษายน 2017

 พลังประจำวัน - 12 เมษายน 2017

พลังประจำวันวันพุธที่ 12 เมษายน 2017


คุณมาอยู่ในที่ฉัน!

เตรียมจิตใจ:
เตรียมใจของคุณให้พร้อมที่จะอ่านเรื่องยากในวันนี้ เหมือนที่ผู้ประกาศข่าวทีวีกล่าวว่า "รายงานนี้ประกอบด้วยภาพที่อาจรบกวนคุณ"

อ่าน: มาระโก 15:16-20

เมื่อ​เยาะเย้ย​พระองค์​แล้ว พวกเขา​ก็​ถอด​เสื้อ​สีม่วง​นั้น​ออก แล้ว​เอา​เสื้อผ้า​ของ​พระองค์​มา​สวม​ให้ และ​นำ​พระองค์​ออก​ไป​เพื่อ​ตรึง​ที่​กางเขน (มาระโก15:20)

สำรวจและใคร่ครวญ:
"หันไปเสียตอนนี้ ถ้าคุณไม่ต้องการรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น" เป็นคำแนะนำที่คุ้นเคยก่อนที่แสดงผลฟุตบอลล์ เราก็อาจหันหน้าหนีในที่นี้ เพราะเราไม่อาจทนดูภาพพระเยซูทนทุกข์ทรมาน พวกทหารเยาะเย้ยพระองค์ด้วยเสื้อสีม่วง มงกุฏหนาม และแม้แต่ไม้ตะบองในมือของพวกเขา(ข้อ 17 และดูมัทธิว27:29)
แต่ถ้าเรามองดูพระเยซู เราเห็นว่าพระองค์ดูเหมือนเปลือยบนกางเขน เพื่อเราสามารถสวมใส่ความขอบธรรม เราเห็นพระองค์หมดกำลัง เพื่อว่าเราจะมีกำลังและชัยชนะเหนือความผิดบาป เราเห็นพระองค์เข้าสู่การตายทางร่างกาย เพื่อว่าเราจะได้รอดจากการตายด้านจิตวิญญาณ เราเห็นพระองค์กำลังถูกตรึงบนกางเขน แต่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองจากกางเขน
เพียงสองสามสัปดาห์ต่อมา เปโตรซึ่งเพิ่งจะปฏิเสธพระเยซู ได้ยืนขึ้นในเมืองเดียวกันประกาศข่าวประเสริฐอย่างเปิดเผย (กิจการ 2:14) พระเจ้ามีฤทธานุภาพที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆ คริสเตียนจำนวนมากในโลกทุกวันนี้ก็เผชิญการทรมานทางกาย ความเจ็บปวดและถูกข่มเหง แต่พวกเขาก็ยืนยันว่า พวกเขายินดีที่จะทนทุกข์ทรมานเพื่อพระเยซู เพราะพระเยซูได้ทรงทนทุกข์เพื่อพวกเขา

ตอบสนอง:
"องค์พระเจ้าผู้ทรงทนทุกข์ทรมาน โปรดอภัยให้ข้าพระองค์เมื่อข้าฯหันหน้าหนีเมื่อถูกข่มเหงและลบหลู่ในความเชื่อ โปรดข่วยให้ข้าฯ สามารถยืนหยัดได้ในเวลาแห่งการทดลองดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงยืนหยัดเพื่อข้าฯ อาเมน"

พลังประจำวัน#173-เมษายน

พลังประจำวัน - 30 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 29 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 28 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 27 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 26 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 25 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 24 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 23 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 22 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 21 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 20 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 19 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 18 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 17 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 16 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 15 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 14 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 13 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 11 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 10 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 9 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 8 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 7 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 6 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 5 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 4 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 3 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 2 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 1 เมษายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.