ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 11 เมษายน 2017

 พลังประจำวัน - 11 เมษายน 2017

พลังประจำวันวันอังคารที่ 11 เมษายน 2017


เอาใจฝูงชน

เตรียมจิตใจ:

มีใครในครอบครัวของคุณหรือเพื่อนๆ ที่ยังไม่เข้าใจความหมายของวันศุกร์ประเสริฐ หรือไม่? ฝากพวกเขาไว้กับพระหัตถ์ของพระเจ้าเดี๋ยวนี้

อ่าน
มาระโก 15:1–15


ปีลาตต้องการจะเอาใจฝูงชนจึงปล่อยบารับบัสให้แก่พวกเขา และเมื่อให้โบยตีพระเยซูแล้ว จึงมอบให้พวกเขาเอาไปตรึงที่กางเขน (มาระโก 15:15)

สำรวจและใคร่ครวญ:
การสอบสวนพระเยซูได้เคลื่อนจากผู้มีอำนาจทางศาสนาไปยังผู้มีอำนาจทางการเมืองคือปีลาต ในฐานะผู้ว่าการโรมัน ปีลาตมีอำนาจตัดสินตรึงกางเขนคนผิด ชาวโรมันได้ตรึงกางเขนชาวยิวที่ก่อการกบฏต่อต้านผู้มีอำนาจโรมันมาแล้วหลายพันคน และนี่ก็เป็นเพียงอีกกรณีหนึ่งเท่านั้น
เหมือนการสอบสวนก่อนหน้านี้ พระเยซูปฏิเสธที่จะท้าทายการกล่าวหาเท็จต่อพระองค์ พระองค์เพียงพูดยืนยันว่าพระองค์เป็น “กษัตริย์ของพวกยิว” (ข้อ 2) นี่คือความเข้มแข็งของพระองค์ที่ตรงข้ามกับความอ่อนแอของปีลาตผู้ซึ่งต้องการจะเอาใจฝูงชน ปีลาตรู้ว่าเขาสามารถโยนความรับผิดชอบในการตายของพระเยซูให้กับฝูงชนผู้ต้องการให้ปล่อยบารับบัสซึ่งเป็นฆาตกร แต่ส่งพระเยซูผู้ไม่มีความผิดไปตรึงกางเขน
ปีลาตทั้งๆที่มีอำนาจทางการเมืองแต่อ่อนแอทางศีลธรรม พระเยซูทั้งๆที่ทางกายภาพอ่อนแอแต่จิตวิญญาณเข้มแข็ง มุ่งมั่นที่จะทำให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จ
มีน้อยคนที่เข้าใจว่า พระเยซูผู้บริสุทธิ์และไม่มีบาป ต้องทนทุกข์ทรมานและตายเพื่อคนผิดบาป มีคนไม่มากเข้าใจว่าพระเยซูทรงเต็มใจที่จะตายเพื่อฝูงชนที่ตะโกนว่า “ตรึงเขาที่กางเขน” คนจำนวนมากในโลกทุกวันนี้ ยังไม่เข้าใจว่า พระองค์ทรงรับโทษแทนเรา ชำระความผิดบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์ ฮาเลลูยา พระผู้ช่วยให้รอดของเรา!


ตอบสนอง:
“พระผู้ช่วยให้รอดที่รัก โปรดทรงช่วยให้ข้าฯเข้าใจที่พระองค์ทรงยอมตายแทนความผิดบาปของเรา ขอทรงช่วยให้ข้าฯ สามารถแบ่งปันความรักและข่าวประเสริฐนี้ไปยังคนเป็นจำนวนมากเพื่อเห็นแก่พระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน”


พลังประจำวัน#173-เมษายน

พลังประจำวัน - 30 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 29 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 28 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 27 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 26 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 25 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 24 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 23 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 22 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 21 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 20 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 19 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 18 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 17 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 16 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 15 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 14 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 13 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 12 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 10 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 9 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 8 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 7 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 6 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 5 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 4 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 3 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 2 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 1 เมษายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.