ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 10 เมษายน 2017

 พลังประจำวัน - 10 เมษายน 2017

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2017


ระฆังเตือน

 


เตรียมจิตใจ:
เราแต่ละคนก็มีความอ่อนแอและสิ่งล่อใจ อธิษฐานเพื่อว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเปโตรในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ของเรา

 

 

 

อ่าน มาระโก 14:66–72
 

 

ทันใดนั้นไก่ก็ขันเป็นครั้งที่สอง เปโตรจึงระลึกถึงถ้อยคำที่พระเยซูตรัสกับเขาว่าก่อนไก่ขันสองหน ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งเปโตรกลั้นความรู้สึกไม่อยู่ก็ร้องไห้ (มาระโก 14:72)

 


สำรวจและใคร่ครวญ:
พระเยซูได้เตือนเปโตรดังที่เราได้อ่านไปแล้ว เพราะพระองค์ทรงรู้ความอ่อนแอของเขา ภายใต้ความทะนงตนคือความกลัวที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเป็นผู้ติดตามพระเยซู ลักษณะนี้คงไม่ใช่เป็นเฉพาะเปโตรคนเดียว

 

คริสเตียนเป็นจำนวนมากมักเก็บความเชื่อพระเยซูไว้อย่างเงียบๆ ท่ามกลางเพื่อนฝูงหรือที่ทำงานอาจเพราะกลัวถูกล้อเลียนหรือช่มเหง จะเป็นประโยชน์ถ้าเราสังเกตว่าที่เปโตรถูกโจมตีนั้นพัฒนาไปอย่างไร เขาถูกกล่าวหาโดยหญิงรับใช้ว่าอยู่กับพระเยซู (ข้อ 67) และเป็นพวกของพระเยซู (ข้อ 69) และแล้วในกลุ่มคนที่กว้างขึ้น กล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ติดตามพระเยซู (70)  ขณะที่คำกล่าวหาเพิ่มขึ้น การตอบสนองของเปโตรก็เปลี่ยนจากการปฏิเสธ (ข้อ8) ไปเป็นสบถสาบาน (ข้อ71) ผลสุดท้ายเปโตรก็รู้สึกละอาย กลั้นความรู้สึกไม่อยู่และร้องไห้ (ข้อ 72) ที่จริงแล้ว เปโตรควรหยุดไม่ให้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น แต่ทว่าแต่ละขั้นเขาเหมือนขุดหลุมที่ใหญ่ขึ้นทำให้ตัวเองพลาดพลั้งลงไป หากเพียงเปโตรยอมฟังและจดจำคำเตือนของพระเยซู! และถ้าเราทำทำนองเดียวกัน เชื่อว่าเมื่อเราย้อนมองอดีด เราคงรู้สึกเสียใจอย่างยิ่ง และเวลาเช่นนี้อาจเกิดขึ้นกับเราในวันข้างหน้า


ตอบสนอง:
“ข้าแต่พระเจ้า มีบางเวลาที่เราไม่กล้าเปิดเผยความเชื่อในพระองค์ โปรดทรงช่วยให้ข้าฯแสวงหาพระองค์ พระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้น (สดุดี 34:4)
พลังประจำวัน#173-เมษายน

พลังประจำวัน - 30 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 29 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 28 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 27 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 26 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 25 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 24 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 23 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 22 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 21 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 20 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 19 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 18 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 17 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 16 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 15 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 14 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 13 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 12 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 11 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 9 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 8 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 7 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 6 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 5 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 4 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 3 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 2 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 1 เมษายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.