ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 8 เมษายน 2017

 พลังประจำวัน - 8 เมษายน 2017

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2017


นิ่งไว้ บางครั้ง!

เตรียมจิตใจ:
มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง... มีวาระนิ่งเงียบ และวาระพูด (Ecclesiastes 3:1,7b) คุณเคยมีประสบการณ์เช่นนี้หรือไม่?

อ่าน
มาระโก 14:53–65


แต่พระองค์ทรงนิ่งอยู่ไม่ได้ตอบประการใด (มาระโก 14:61ก)

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:
การไต่สวนที่พระเยซูเผชิญนั้นไม่ถูกกฎหมาย ในเบื้องต้น การไต่สวนทางศาสนาจะทำในเวลากลางคืน ก่อนที่พระเยซูจะถูกส่งต่อไปยังผู้มีอำนาจโรมัน ซึ่งเป็นผู้เดียวที่จะตัดสินประหารชีวิตได้ ระบบศาลสูงสุดของยิวสมัยโบราณ ประกอบด้วยสมาชิกสภา 71 คน จากครอบครัวที่มีอิทธิพล ผู้อาวุโส นักกฎหมายและผู้นำทางศาสนาผู้เชื่อว่าพวกเขามีอำนาจที่จะตัดสินอย่างถูกต้อง คำให้การของพยานนั้นเป็นเท็จและไม่ตรงกัน พระเยซูไม่เคยกล่าวว่าพระองค์จะทำลายพระวิหาร เมื่อเผชิญกับพยานเท็จ พระองค์ก็ทรงนิ่งเงียบไว้ แต่เมื่อถูกถามว่า “เจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้สมควรแก่การนมัสการหรือ?” พระองค์ทรงตอบว่า “เราเป็น” พระองค์ถือว่าพระองค์เป็นเหมือนคำจำกัดความของพระเจ้าที่ให้กับโมเสส (อพยพ 3:14)
พวกเราจะคุ้นเคยกับคำว่า “เราเป็น” คำอ้างสิทธิ์นั้นได้บันทึกในพระธรรมยอห์น โดยเฉพาะที่กล่าวว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต (ยอห์น 14:6). ความเจ็บปวดที่ตามมา (ข้อ 65) คือการตอบสนองของผู้ซึ่งมีอำนาจในโลกต่อพระผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงค้ำจุน พระผู้ช่วยให้รอดและทรงพิพากษาโลก (ดูโคโลสี 1:15–20) เราสามารถเรียนรู้จากพระเยซู รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูด เมื่อไหร่นิ่งเงียบ แต่เราไม่มีสิทธิ์ตัดสินพระเยซู นอกจากยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระองค์

 

ตอบสนอง:
ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงอภัยที่ข้าพระองค์พยายามที่จะบอกพระองค์ว่าให้ทำอะไร มากกว่าที่จะยอมรับน้ำพระทัยและฤทธิ์อำนาจของพระองค์


 
พลังประจำวัน#173-เมษายน

พลังประจำวัน - 30 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 29 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 28 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 27 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 26 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 25 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 24 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 23 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 22 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 21 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 20 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 19 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 18 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 17 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 16 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 15 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 14 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 13 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 12 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 11 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 10 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 9 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 7 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 6 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 5 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 4 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 3 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 2 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 1 เมษายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.