ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 6 เมษายน 2017

 พลังประจำวัน - 6 เมษายน 2017

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2017
เวลามาถึงแล้ว

เตรียมจิตใจ:
การสอบ การผ่าตัดในโรงพยาบาล การสูญเสียบุคคลที่รักไป ความเจ็บปวด พวกเราต่างก็เผชิญเหตุการณ์เหล่านี้ ขณะนี้เป็นชั่วโมงวิกฤตของพระเยซู พระองค์ทรงรับมืออย่างไร?

อ่าน: มาระโก 14:32-42

พระ
องค์​ทูล​ว่า “อับบา (พ่อ) ทุกสิ่ง​เป็น​ได้​สำหรับ​พระองค์ ขอ​โปรด​ให้​ถ้วย​นี้​เลื่อนพ้นไป​จาก​ข้าพระองค์​เถิด แต่​อย่า​ให้​เป็น​ไป​ตามใจปรารถนา​ของ​ข้าพระองค์ แต่​ให้​เป็น​ไป​ตาม​พระทัย​ของ​พระองค์” (มาระโก14:36)

สำรวจและใคร่ครวญ:
พระเยซูรู้ว่า "ชั่วโมงนั้น" มาถึง เมื่อพระองค์ถูกจับ ถูกไต่สวนพิพากษา ถูกลงโทษ ทนทุกข์ทรมาน ถูกทอดทิ้งและตาย บัดนี้เวลานั้นมาถึง (ข้อ35,41) พระองค์ตอบสนองอย่างไร?
ประการแรก พระองค์ทรงแบ่งปันและสามัคคีธรรมกับกลุ่มวงใน คือเปโตร ยากอบและยอห์น พระองค์ทรงให้พวกเขาอยู่เป็นเพื่อนและสนับสนุนพระองค์ แต่น่าเสียใจที่พวกเขาไม่สามารถตื่นอยู่ได้ตลอดเวลาเมื่อพระเยซูอธิษฐาน
ประการที่สอง พระเยซูทรงแสดงออกถึงอารมณ์ที่เป็นทุกข์และหนักพระทัยอย่างยิ่ง(ข้อ33) พระองค์ทรงท่วมท้นด้วยความทุกข์ พระองค์สารภาพว่าต้องการให้ชั่วโมงนี้ผ่านไป และพระองค์ไม่ต้องเผชิญกับสิ่งที่รออยู่ข้างหน้า
ประการที่สาม พระองค์รู้ว่าพระเจ้าทรงสามารถเอาถ้วยและความพิโรธนี้ออกไปจากพระองค์ แต่พระองค์ทูลว่า "แต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์" ในขณะที่เราไม่เคยทนทุกข์เหมือนพระเยซู มีคริสเตียนเป็นจำนวนมากทั่วโลก อธิษฐานเพื่อให้ถ้วยแห่งการทนทุกข์ทรมานของพวกเขาจากการถูกข่มเหง ถูกปฏิเสธและถูกจำคุกได้ผ่านพ้นไป ส่วนคนอื่นๆได้อธิษฐานทูลขอการรักษา ดูเหมือนว่ายังไม่ได้คำตอบ กลับกันให้พวกเขาอธิษฐานทูลขอพระคุณที่จะช่วยให้สามารถทนทุกข์ได้ ไม่ใช่ตามใจเราปรารถนาแต่ตามน้ำพระทัย
 
ตอบสนอง:
อธิษฐานเผื่อคนที่คุณรู้ว่ากำลังทนทุกข์ทรมานที่เขาจะได้รับการช่วยเหลือและกำลังใจในการเผชิญปัญหา และสามารถตอบสนองด้วยพระคุณต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นอะไร

 
พลังประจำวัน#173-เมษายน

พลังประจำวัน - 30 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 29 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 28 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 27 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 26 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 25 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 24 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 23 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 22 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 21 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 20 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 19 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 18 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 17 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 16 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 15 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 14 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 13 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 12 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 11 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 10 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 9 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 8 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 7 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 5 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 4 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 3 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 2 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 1 เมษายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.