ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 4 เมษายน 2017

 พลังประจำวัน - 4 เมษายน 2017

พลังประจำวันวันอังคารที่ 4 เมษายน 2017
เตรียมพร้อม

เตรียมจิตใจ:
"จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลกไป" (ยอห์น 1:29) ภาวนาด้วยคำเหล่านี้ขณะที่คุณเตรียมตัวเข้าเฝ้าพระเจ้าเดี๋ยวนี้

อ่าน: มาระโก 14:12-26
ระหว่างอาหารมื้อนั้น พระเยซูทรงหยิบขนมปังมา เมื่อขอพระพรแล้ว ทรงหักส่งให้แก่เหล่าสาวก ตรัสว่า "จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา" มาระโก14:22

 


สำรวจและใคร่ครวญ:
การรับประทานอาหารด้วยกันมีบทบาทสำคัญในพันธกิจของพระเยซู มื้ออาหารเป็นเวลาที่มีความสำคัญทางจิตวิญญาณด้วย เป็นโอกาสให้อภัยและโอกาสนมัสการด้วย ดังที่เราได้อ่านเมื่อวานนี้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวอย่างดี เหล่าสาวกมีส่วนร่วมในขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมงานเลี้ยงสำหรับเทศกาลปัสกา แต่น่าเศร้าที่ยูดาสกำลังเตรียมทรยศเจ้านายของเขา และเขาก็ถูกเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระหว่างอาหารด้วย เบื้องหลังฉากพระเจ้าก็ทรงกำลังเตรียมบางอย่างที่เป็นพิเศษและเปลี่ยนแปลงชีวิต พวกสาวกคาดว่าจะกินแกะแห่งปัสกาเพื่อระลึกถึงการที่พวกยิวหนีออกจากอียิปต์ แต่พระเจ้าวางแผนที่จะให้พระเยซู เป็นพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลกไป และนำจิตวิญญาณที่เสรีแก่ทุกคนที่เชื่อ ดังนั้น พระเยซูจึงทรงหยิบขนมปังซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนกายที่หักออกของพระองค์ และถ้วยน้ำองุ่นแทนพระโลหิตที่หลั่งออกมาเพื่อคนเป็นจำนวนมาก
พระเยซูทรงตายครั้งเดียวเพื่อทุกคน ทุกครั้งที่เรามาถึงโต๊ะพิธีมหาสนิท เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะสารภาพความผิดบาปของเรา และถวายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ สำหรับการอภัย พระเมตตาและความรัก

ตอบสนอง:
"ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงช่วยข้าฯ ที่จะสารภาพความผิดบาปต่อพระองค์ และหันกลับจากทุกสิ่งที่ผิดพลาดไป"

 
พลังประจำวัน#173-เมษายน

พลังประจำวัน - 30 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 29 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 28 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 27 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 26 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 25 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 24 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 23 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 22 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 21 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 20 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 19 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 18 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 17 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 16 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 15 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 14 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 13 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 12 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 11 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 10 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 9 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 8 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 7 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 6 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 5 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 3 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 2 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 1 เมษายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.