ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017

 พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2017

 

เมื่อโลกแตกสลาย

 

เตรียมจิตใจ:

 

ปรับเสียงลงและหมุนคลื่นไปยังพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงสงบจิตใจคุณ เพื่อให้การต่อสู้ดิ้นรนจบลง ขอทรงช่วยขจัดความตึงเครียดในใจ และให้สัมผัสถึงความงามแห่งสันติสุขในพระองค์

 


อ่าน:
มาระโก 13:1–27

 


“เมื่อท่าน
ทั้งหลายได้ยินเรื่องสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม อย่าตื่นตระหนกเลย” มาระโก13:7

 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

 

พระเยซูกำลังเตรียมสาวกของพระองค์สำหรับเหตุการณ์ที่พระวิหารจะถูกทำลายลง การที่จะไม่มีก้อนหินซ้อนทับกันเพียงก้อนเดียว จะนำสู่โครงสร้างที่ล้มเหลว (ข้อ 2) แปลกใจเล็กน้อยที่พวกสาวกอยากรู้รายละเอียดมากขึ้น (ข้อ 4) !

 

ด้วยสงครามที่โหดร้ายระหว่างยิวกับโรมันใน ค.ศ. 60-70 พระเยซูได้เตือนเรื่องสงคราม การกันดารอาหาร การข่มเหง และการทรยศ (ข้อ 7-9,12) ทั้งหมดนี้เกิดแล้วก็ผ่านไป เลือกที่จะหนีมากกว่าต่อสู้ ผู้ติดตามพระองค์ทั้งหลายจะถูกเกลียดชัง (ข้อ 13) เพราะพวกเขาปฏิเสธที่จะเข้ากับฝ่ายทหารโรมันหรือพวกชาตินิยมยิว

 

มันก็ไม่ง่ายที่จะอยู่กับพระคริสต์ เพราะจะเกิดความทุกข์ลำบากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน (ข้อ 19) แต่ความทุกข์ลำบาก (ข้อ 24,25) ไม่ทำให้พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าได้แพ้สงครามนี้ ไม่แพ้ พระองค์ยังทรงทำงานตามวัตถุประสงค์ของพระองค์ (ข้อ 20,26,27)

 

บริบทของคำเหล่านี้ในประวัติศาสตร์ก็เป็นประเด็นในวันนี้ ในโลกที่แตกสลายด้วยสงคราม การกันดารอาหาร การข่มเหง เรายังคงรอคอยการเสด็จมาครั้งสุดท้ายของบุตรมนุษย์ (ข้อ 26) ที่จะพิพากษาและฟื้นฟูทุกสิ่ง (มัทธิว 19:28) ดังนั้น จงตั้งมั่นอยู่ ระวังตัวให้ดี อย่าให้ใครล่อลวงพวกท่านให้หลง  (vs 5,9,13,23)!

 

 
ตอบสนอง:

 

ให้อธิษฐานเผื่อเจ้าหน้าที่ของคริสตธรรมสัมพันธ์ที่ทำงานในเขตที่มีข้อขัดแย้ง ในที่ต่างๆในโลก (http://su-international.org/pray/).

 

 
พลังประจำวัน#173-มีนาคม

พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 28 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 22 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 20 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 19 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 18 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 14 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 12 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 11 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 7 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 6 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 5 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 4 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.