ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017

 พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2017

 

มีมาก ศรัทธา และยากจน

 

เตรียมจิตใจ:
ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาทำเป็นรูปถ้วยแล้วยื่นถวายพระเจ้า ขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งดีทุกอย่างที่พระองค์ได้เติมให้ชีวิตคุณ ทูลขอพระองค์ที่จะเติมชีวิตคุณมากยิ่งขึ้นด้วยการทรงสถิตและฤทธานุภาพ

 


อ่าน:
มาระโก 12:41–44

 

 

“พระองค์จึงทรงเรียกพวกสาวกมาตรัสกับพวกเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายยากจนคนนี้ใส่ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าทุกคนที่ใส่ไว้นั้น” มาระโก12:43

 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

 

หลังจากที่ได้ขจัดการทุจริตและการบิดเบือน (ข้อ 11:15–17; 12:38–40) ในที่สุดการนมัสการอย่างแท้จริงก็ปรากฏที่พระวิหาร ไม่เหมือนผู้นำที่โอ้อวด (ข้อ 38) เราเกือบมองไม่เห็นเธอ แต่พระเยซูได้ชี้เธอให้พวกสาวกดู (ข้อ 43)   นี่คือหญิงม่ายคนหนึ่ง ถูกข่มเหงโดยผู้นำในพระวิหาร (ข้อ 40) แต่ชื่นชมโดยพระเยซู เธอเข้าใจความหมายของการรักพระเจ้าด้วยทุกสิ่งที่เธอมี (12:30)  เธออาจเก็บเงินไว้กับตนเอง (ข้อ 42) แค่เธอกลับให้ทุกอย่าง (ข้อ 44)

 

แต่ว่ามีสองทางที่เราจะอ่านเหตุการณ์นี้ มันไม่ชัดว่าพระเยซูชื่นชมกับการอุทิศของหญิงม่าย หรือกำลังกล่าวโทษผู้นำที่มั่งคั่งที่ยึดบ้านของหญิงม่ายและทำให้เธอขัดสน 

 

ในข่าวสารที่ว่า เราควรให้หมดทุกอย่าง? หรือเป็นเราในฐานะคนมั่งมี ที่จะแน่ใจว่าชีวิตของผู้ยากจนไม่ได้ถูกทำลายไปเพราะความผิดพลาดของเราในการช่วยเหลือพวกเขาหรือไม่? บางที่ เราควรฟังทั้งสองด้านและให้พระวิญญาณทรงพูดกับเราในสิ่งที่เราจำเป็นต้องฟัง!

 

 
ตอบสนอง:

 

เพราะว่าในพวกเขาไม่มีใครขัดสน ใครมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายเสีย และนำเงินค่าของที่ขายได้นั้นมาวางไว้ที่เท้าของบรรดาอัครทูตพวกอัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามความจำเป็น” (กิจการ 4:34,35) คุณจะตอบสนองอย่างไรจากการอ่านในวันนี้?

 

 

 
พลังประจำวัน#173-มีนาคม

พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 28 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 22 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 20 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 19 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 18 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 14 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 12 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 11 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 7 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 6 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 5 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 4 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.