ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017

 พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017

พลังประจำวันวันพุธที่ 29 มีนาคม 2017

 

จงระมัดระวัง!

 

เตรียมจิตใจ:
“ความทะเยอทะยาน ความหวังและแผนการทั้งหมด ข้าฯขอมอบไว้ในพระหัตถ์พระองค์” 

 


อ่าน:
มาระโก 12:35–40

 


“ดาวิดยังเรียกท่านว่าองค์
พระผู้เป็นเจ้า แล้วท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิดได้อย่างไร?” มหาชนต่างฟังพระองค์ด้วยความยินดี” มาระโก12:37 

 


สำรวจและใคร่ครวญ
:
คุณต้องอ่านมาลาคี
3:1–5 ที่จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในที่นี่ ปริศนาในข้อ 36 และ 37 ชี้ไปที่พระเยซู ผู้ไม่เป็นเพียงมนุษย์ “บุตรของดาวิด” แต่มากกว่านั้นคือพระเจ้าของดาวิด! และดูเถิด พระองค์ได้เสด็จมายังพระวิหารของพระองค์ (ข้อ 35; มาลาคี 3:1) และผู้ที่อยู่ในอำนาจจะถูกคิดบัญชี (ข้อ 38,39; มาลาคี 3:3)! โดยเฉพาะการกระทำของพวกเขาต่อหญิงม่ายและผู้ด้อยโอกาส(ข้อ 40; มาลาคี 3:5).

 

ผู้นำที่คิดว่าตนเองสำคัญมาก ชอบสวมเสื้อคลุมยาวและอธิษฐานยืดยาว (ข้อ 38,40) ซึ่งตรงข้ามกับการคำนึงถึงคนอื่นและความต้องการของเขา พวกเขาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของธรรมบัญญัติเมื่อวานนี้ พวกเขาอ้างว่ารักพระเจ้าแต่ไม่ได้รักเพื่อนบ้าน และทันทีทันใด พระเยซูระเบิดใส่การโอ้อวดและทัศนคติของพวกเขา แทนที่จะเคารพนับถือ พระเยซูเตือนประชาชนให้ “ระวัง” พวกเขาให้ดี (ข้อ 38)
ถ้าพระเจ้าเสด็จมาในการชุมนุมทางศาสนาของเรา (ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน โบสถ์ หรือ สำนักสงฆ์ หรือ ร้าน) พระองค์จะทรงเตือนให้เรา “ระวัง” อะไร
?

 


ตอบสนอง
:

 

“ทำไมพวกท่านเรียกเราว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” แต่ไม่ทำตามสิ่งที่เราบอกนั้น?” (ลูกา 6:46) คุณจะตอบสนองต่อคำถามนี้อย่างไรในวันนี้?

 

 

 

 

 

 
พลังประจำวัน#173-มีนาคม

พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 28 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 22 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 20 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 19 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 18 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 14 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 12 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 11 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 7 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 6 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 5 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 4 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.