ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017

 พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2017

 

ไม่รู้ ประเมินต่ำ และเปิดกว้าง

 

เตรียมจิตใจ:
เตือนตัวคุณเองถึงความหวังของคริสเตียนที่เรามี (1 โครินธ์ 15:22) และขอบพระคุณสำหรับสิ่งนั้น!

 

อ่าน: มาระโก 12:18–27

 “พระ
เยซูจึงตรัสกับเขาว่า “นี่ไม่ใช่หรือที่แสดงให้เห็นว่าพวกท่านผิดแล้ว? เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้า” มาระโก12:24

 


สำรวจและใคร่ครวญ
:
คำถามในเรื่องนี้คือว่ามีคนกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นจากตาย (ข้อ 18) ได้สร้างกรณีศีกษาที่ลวงหรือไม่เป็นจริงขึ้นบนฐานกฏเกณฑ์ของโมเสส (ดูเฉลยธรรมบัญญัติ 25:5) โดยตั้งคำถามเกี่ยวกับ... การเป็นขึ้นจากตาย (ข้อ 23)! อีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูส่งเรื่องกลับไปถามผู้บุกรุก พบว่าพวกสะดูสีมีผิดสองเรื่อง (ข้อ 24,27) ประการแรก พวกเขาไม่เข้าใจพื้นฐานของการเป็นขึ้นมาตามพระคัมภีร์ เมื่อพระเจ้าแนะนำตัวกับโมเสสว่าเป็นพระเจ้าของอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ หลังจากที่พวกเขาได้ตายไปนานแล้ว (ข้อ 26) พระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตาย แต่เป็นพระเจ้าของคนเป็น! และพวกเขาก็พลาดที่จะเข้าใจว่าในยุคที่ครอบครัวของพระเข้าสมบูรณ์ พวกเราจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ จะตายอีกไม่ได้ (ลูกา 20:36) และการสมรสก็ไม่จำเป็นต้องมี (ข้อ 25)
ประการที่สอง พวกเขาได้ประเมินฤทธิ์อำนาจพระเจ้าต่ำไป (และอีกไม่นานก็ได้เห็นชัดเจนว่าทรงเรียกคนตายให้เป็นขึ้นมา
!

 

การที่มีความรู้ในพระคัมภีร์น้อยและและประเมินฤทธิ์เดชของพระเจ้าต่ำไป ทำให้พวกสะดูสีเปิดกว้างสำหรับความผิดพลาดและไม่มีความหวังที่วางใจได้ในอนาคต

 


ตอบสนอง
:

 

คุณจำเป็นต้องเติบโตในด้านไหนมากที่สุด ความรู้ในพระคัมภีร์ หรือความเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ทำไมคุณไม่เริ่มต้นเสียแต่วันนี้ ทูลพระเยซูถึงความคิดของคุณ

 
พลังประจำวัน#173-มีนาคม

พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 28 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 22 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 20 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 19 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 18 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 14 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 12 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 11 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 7 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 6 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 5 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 4 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.