ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017

 พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017

 

พระเจ้าแห่งประชาชาติ

 


เตรียมจิตใจ
:
ในชื่อต่างๆ ที่พูดถึงพระเจ้าในพระคัมภีร์ (ตัวอย่างเช่น ศิลา ผู้เลี้ยงแกะ มิตรสหาย) ให้เลือกมา 2 ชื่อที่มีความหมายต่อคุณในขณะนี้ และบอกด้วยว่าเพราะเหตุผลใด? แล้วนำความคิดนั้นมาอธิษฐาน

 

 

 

อ่าน : สดุดี 87

 

โอ นครของพระเจ้าเอ๋ย พวกเขากล่าวสรรเสริญเธอ (สดุดี 87:3)

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

นี่คือตอนหนึ่งในหลายๆ ที่ในพระคัมภีร์ที่สำแดงให้เห็นจิตใจของพระเจ้าที่มีต่อคนทั้งโลก เป็นความจริงที่พระเจ้าทรงรักศิโยน (เยรูซาเล็ม) (ข้อ 2) และวางรากไว้ที่นั่น (ข้อ 1) แต่การประทับอยู่ได้กลายเป็นสิ่งดึงดูดใจสำหรับชาติต่างๆ เป็นเวลาที่คนสำคัญที่มีอำนาจในโลกจะถ่อมใจลงและยอมรับว่าพระเจ้าแห่งศิโยนเป็นพระเจ้าของเขาด้วย (ข้อ 4)
ความตั้งใจของพระเจ้าในการทรงเรียกอับราฮัมก็เพื่อสร้างประชาชาติใหญ่ชาติหนึ่งที่จะอวยพรประชาชาติทั้งหมดทั่วโลก (ปฐมกาล
12:1–3) สดุดี 87 ยินดีในความจริงที่ว่า แผนงานของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่อย่างเกิดผล!

 

สุดท้าย ความรักของพระเจ้าที่มีต่อชาวโลกมาทางของขวัญ-พระบุตรของพระองค์ (ยอห์น 3:16) กษัตริย์ของอิสราเอล

 

คริสตจักรของคริสเตียนจะประกอบด้วยชาวยิวที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูและคนอื่นๆ จากทุกชาติในโลก นี่เป็นนิมิตของสดุดีบทนี้ที่เป็นจริงต่อมา  และมีความอัศจรรย์เล็กๆ ที่กล่าวสรรเสริญเกี่ยวกับศิโยน (ข้อ 3) นั่นคือ ทุกวันนี้  ผู้คนจากทุกชาติร้องเพลงอย่างอัศจรรย์ใจว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในศิโยนได้ให้พวกเขามีชีวิต (ข้อ 7)

 

 

 

ตอบสนอง:
ในขณะที่คุณนมัสการร่วมกับผู้อื่นในวันนี้ ให้จดว่ามีคนชาติไหนบ้าง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญแห่งชีวิตที่ทุกๆ ชาติในโลกนี้ได้รับ

 

 

 
พลังประจำวัน#173-มีนาคม

พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 28 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 22 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 20 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 19 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 18 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 14 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 12 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 11 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 7 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 6 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 5 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 4 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.