ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017

 พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2017

 

เมื่ออาณาจักรขัดแย้งกัน

 

เตรียมจิตใจ:
“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดเปิดตาข้าฯ เพื่อข้าฯจะได้เห็น เปิดหู เพื่อข้าฯจะได้ยิน แลให้จิตวิญญาณข้าฯสัมผัสถึงพระองค์”

 

อ่าน: มาระโก 12:13–17

 “พระ
เยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า “ของของซีซาร์จงถวายแด่ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า” พวกเขาก็ประหลาดใจในพระองค์อย่างยิ่ง” มาระโก12:17 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:
อีกวันหนึ่ง ก็มีการทดสอบพระเยซูอีกครั้ง (ข้อ 15) หลังจากล่อเหยื่อด้วยถ้อยคำเยินยอ (ข้อ 14) ฝ่ยตรงข้ามของพระเยซู ต้องการจับผิดอีกว่าพระองค์จะอยู่ฝ่ายไหน ยิวผู้ทรยศ (ยอมรับระบบภาษีโรมันที่ไม่ชอบ) หรือกบฏ (ต่อต้านการกำหนดภาษีของโรมัน) พระเยซูบอกว่าเหมือนการโยนเหรียญ ถ้าออกหัวเราชนะ ออกก้อยคุณแพ้

 

ที่สำคัญ พระเยซูไม่ได้เป็นเจ้าของเหรียญใดที่ใช้จ่ายภาษีได้อย่างถูกกฎหมาย (ข้อ 15)  บนเหรียญเดนาริอันมีรูปของจักรพรรด์ซีซาร์ (ข้อ 16) และคำจารึกว่ามีฐานะเหมือนพระเจ้า

 

ในคำตอบของพระเยซู (ข้อ17) พระองค์รู้ว่าจักรพรรด์ทิเบริอัส ซีซาร์ มีสิทธิจริงๆบางอย่างที่จะปกครอง แต่พระองค์ปฏิเสธความคิดที่ว่าอำนาจของพระองค์เหมือนพระเจ้า เมื่อเปรียบเทียบการปกครองทางโลกของจักรพรรดิ์ทิเบริอัสกับการปกครองสูงสุดของพระเจ้า พระเยซูให้ความสำคัญเรื่องหลังมากกว่า

 

ผู้ซึ่งมีอำนาจปกครองในโลกของพระเจ้านั้นจะปกครองดังเป็นตัวแทนของพระองค์ (โรม 13:1) แต่เมื่อพวกเขานำไปในทางผิดและใช้อำนาจผิด พวกเขาจะต้องถูกขัดขวาง ในภาวการณ์เช่นนั้น เราต้อง “ถวายแด่พระเจ้าในของของพระเจ้า” และ “เราจำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์” (กิจการ 5:29)

 

 

ตอบสนอง:
คริสเตียนหลายคนวันนี้กำลังต่อสู้ดิ้นรนภายใต้ผู้นำที่คิดว่าตนเองมีอำนาจเหมือนพระเจ้า แต่ล้มเหลวที่จะรับรู้พระเจ้า อธิษฐานเผื่อองค์การคริสเตียนที่สนับสนุนผู้ที่ถูกข่มเหง ผู้ซึ่งถวายแด่พระเจ้าในสิ่งที่เป็นของพระเจ้าในสถานการณ์ที่อันตราย

 
พลังประจำวัน#173-มีนาคม

พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 28 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 22 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 20 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 19 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 18 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 14 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 12 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 11 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 7 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 6 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 5 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 4 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.