ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017

 พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017
 

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2017

 

ภายใต้การจัดการใหม่

 

เตรียมจิตใจ:

 

“ฉะนั้น ขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้า เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการ” (ฮีบรู 4:16) นึกภาพตัวคุณเองเมื่อเข้าใกล้พระที่นั่งของพระเจ้า รับรู้ถึงการต้อนรับและรับพระคุณของพระองค์

 

อ่าน: มาระโก 12:1–12

 

“ท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้หรือที่ว่า ‘ศิลาที่พวกช่างก่อสร้างทิ้งแล้ว กลับกลายเป็นศิลามุมเอก สิ่งนี้เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นสิ่งอัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาของเรา’ ”” มาระโก12:10-11

 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ความผูกพันของพระเยซูกับผู้นำอิสราเอลยังดำเนินต่อไปในรูปของอุปมา (ข้อ 1) เรื่องราวที่มีอิทธิพลนี้ใช้การอุปมาอุปไมยที่ผู้ฟังของเขาคงรู้จักดี (ดู อิสยาห์ 5:1–7) พวกเขาเข้าใจดีในสิ่งพระเยซูบอกพวกเขา (ข้อ 12)!

 

อิสราเอลคือสวนองุ่นของพระเจ้า เพาะปลูกในโลกที่จะผลิตผลองุ่นที่ดี (ข้อ 2) สวนองุ่นนี้มีทุกอย่าง (ข้อ 1) ยกเว้นผู้จัดการที่ดี พวกเขากลายเป็นคนละโมบและทำเหมือนสวนเป็นของเขา เก็บผลองุ่นไว้เป็นของตนเอง
พวกเขาขัดขวางความพยายามทุกอย่างที่เจ้าของสวนจะยื่นมือเข้ามา (ข้อ 3-5) และฆ่าแม้แต่ลูกชายเจ้าของสวน

 

ซึ่งเป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเขาที่จะให้เกียติแก่เจ้าของ (ข้อ 7,8)

 

ขณะที่ผู้จัดการสวนคนก่อนสูญเสียทุกสิ่ง (ข้อ 9) น่าอัศจรรย์ที่ศิลาที่ถูกทิ้งแล้ว (บุตรที่ถูกฆ่า) ได้รับการยกขึ้นในที่ที่ดีกว่าในสวนที่สร้างใหม่ (ข้อ 9ข11)

 

นี่เป็นนัยถึงการตายและการเป็นขึ้นมาของพระเยซู ซึ่งมาระโกให้สัญญาณถึงข่าวประเสริฐ สวนองุ่นของพระเจ้าอยู่ใต้การจัดการใหม่ และบัดนี้ ทุกคนที่ต้อนรับพระบุตรก็ได้รับการต้อนรับให้ดื่มน้ำองุ่นนั้น!

 


ตอบสนอง
:

 

ความรักของพระเจ้าสามารถยืนยันต่อการถูกปฏิเสธ มีใครที่คุณรู้ว่าต่อต้านพระเจ้า อธิษฐานเพื่อว่าพวกเขาจะได้เห็นการเปิดเผยที่สดใหม่ของพระบุตรของพระเจ้า

 
พลังประจำวัน#173-มีนาคม

พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 28 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 22 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 20 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 19 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 18 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 14 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 12 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 11 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 7 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 6 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 5 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 4 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.