ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017

 พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2017

 

มีสิทธิอะไรที่จะปกครอง?

 

เตรียมจิตใจ:
เลือกคำสามคำที่อธิบายถึงความรู้สึกของคุณในขณะนี้ ภาวนาด้วยคำเหล่านี้ นำทูลพระเยซูและขอพระองค์ทรงนำคุณเข้าใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้น

 


อ่าน:
มาระโก 11:27–33
 
“(มหาปุโรหิต) ทูลพระ
องค์ว่า “ท่านมีสิทธิอำนาจอะไรถึงได้ทำสิ่งเหล่านี้ ใครให้สิทธิอำนาจกับท่าน?”” มาระโก11:28

 


สำรวจและใคร่ครวญ
:
การแสดงออกอย่างกล้าหาญถึงความมั่นใจ พระเยซูได้กลับไปในที่ที่เกิดการประท้วงเมื่อวานนี้ (ข้อ 27) ไม่ได้รอให้ฝุ่นหายตลบ ดูเหมือนพระองค์ตั้งใจให้พายุคุกกรุ่นอยู่! การกระทำเมื่อวานนี้ได้ก่อให้เกิดความกลัวในหมู่ผู้นำศาสนา (ข้อ 18) เพราะมีเรื่องมากมายที่ต้องจัดการพระเยซูและก็ไม่อาจเพิกเฉยได้ ดังนั้นพวกเขาจึงตั้งคำถามที่ดูเหมือนไร้เดียงสา (ข้อ 28) แน่นอน มันไม่ไร้เดียงสา แต่เพื่อจับผิดพระเยซู ถ้าพระองค์ตอบว่าจากพระเจ้า พวกเขาจะว่าดูหมิ่นพระเจ้า แต่ถ้าตอบว่าจากพระองค์เอง พวกเขาจะถือว่าพระองค์ปลุกปั่นก่อความไม่สงบพระเยซูโยนปัญหากลับไปที่พวกเขา (ข้อ 29,30) และพวกเขาก็พบว่าพวกเขาติดกับดักตนเอง (ข้อ 31,32)คำตอบที่ไม่น่าสนใจและขี้ขลาด (ข้อ 33) แสดงให้รู้ว่าไม่เต็มใจที่จะเผชิญความจริง กษัตริย์ที่ได้เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม เกือบทุกเหตุการณ์ในแต่ละขณะที่ได้สำเร็จตามที่ได้พยากรณ์ไว้ในพันธสัญญาเดิม ก็นับเป็นหลักฐานเพียงพอถึงลักษณะของสิทธิอำนาจของพระองค์ ความท้าทายที่แท้จริงในตอนนั้นจนถึงเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่การพิสูจน์สิทธิอำนาจ แต่เป็นการตัดสินใจว่าจะเชื่อฟังหรือไม่!

 

ตอบสนอง:

 

พระเยซูกล่าวว่า “สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว” (มัทธิว 28:18) สะท้อนถึงความสัมพันธ์ วิถีทางการดำเนินชีวิต ความปรารถนาอันแรงกล้า อาชีพและความเป็นเจ้าของ ว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อพระเยซูมีอำนาจสูงสุดในชีวิตของคุณ?

 

 

 
พลังประจำวัน#173-มีนาคม

พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 28 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 22 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 20 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 19 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 18 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 14 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 12 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 11 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 7 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 6 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 5 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 4 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.