ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017

 พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017

พลังประจำวันวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2017

 

ชำระพระวิหาร

 

เตรียมจิตใจ:

 

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่ข้ามี และพระองค์ทรงประทานทุกสิ่งที่ข้าต้องการ อนาคตของข้าอยู่ในพระหัตถ์พระองค์” (Psalm 16:5)

 


อ่าน:
มาระโก 11:12–21

 


“พระ
องค์ตรัสสอนว่า “มีพระวจนะเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่า ‘นิเวศ ของเราจะได้ชื่อว่านิเวศอธิษฐานสำหรับประชาชาติทั้งหลาย’ แต่ท่านทั้งหลายได้ทำให้เป็นถ้ำของพวกโจร ”” มาระโก11:17

 


สำรวจและใคร่ครวญ
:
จะช่วยให้เรามีทิศทางที่แน่นอน ถ้าเราเข้าว่าต้นมะเดื่อที่ไม่เกิดผลเป็นภาพลักษณ์ในพันธสัญญาเดิมหมายถึงอิสราเอลที่ไม่มีความเชื่อ (เยเรมีย์ 8:13; มีคาห์ 7:1) เมื่อพระเยซูสาปต้นมะเดื่อที่ไม่เกิดผล (ข้อ 14) เป็นสัญลักษณ์พยากรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระวิหาร

 

ผู้มานมัสการต้องมาแลกเงินท้องถิ่นของเขาเป็นเหรียญของพระวิหาร และคนยากจนซึ่งสามารถถวายได้เพียงนกพิราบเป็นเครื่องบูชา (ดู เลวีนิติ14:21,22) ก็ถูกคิดราคามากเกินไป การแสวงหาผลประโยชน์โดยผู้มีอำนาจได้เข้ามาแทนที่นิเวศสำหรับอธิษฐานสำหรับประชาชน (ข้อ 17) คำตรัสสอนของพระเยซู (ข้อ 17) พบเนื้อหาในเยเรมีย์ 7:9–11 การต่อต้านในพระวิหารของพระเยซูเตือนประชากรของพระเจ้าว่าพวกเขาควรจะปฏิบัติต่อกันอย่างไร และโดยเฉพาะที่เขาปฏิบัติต่อ “คนนอก” จาก “ประชาชาติทั้งหลาย” (ข้อ 17) นั่นเป็นเรื่องสำคัญต่อพระเจ้า! ผู้นำศาสนาในพระวิหารได้จัดให้มีการแสดงออกทางศาสนาที่ดี แต่จิตใจที่รักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านอย่างแท้จริงได้หายไป เรื่องนี้ให้บทเรียนอะไรแก่คริสตจักรของเราในวันนี้?

 


ตอบสนอง
:
คุณจะทำอะไรได้บ้างที่จะให้แน่ใจว่า “ผลดี” ของความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนบ้านได้เติบโตในคริสตจักรของคุณ? คุณได้ให้การต้อนรับคนนอกหรือไม่ ? คุณได้หนุนใจผู้ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนหรือไม่? อธิษฐานเผื่อพวกเขาเดี๋ยวนี้

 

 


 
พลังประจำวัน#173-มีนาคม

พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 28 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 22 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 20 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 19 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 18 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 14 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 12 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 11 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 7 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 6 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 5 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 4 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.